Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příklady významných vodohospodářských havárií od r. 1964

Na webu ČIŽP jsou z podkladů a evidence České inspekce životního prostředí zpracovány příklady významných vodohospodářských havárií od r. 1964.

Příklady významných vodohospodářských havárií od r. 1964, ilustrační foto redakce
Příklady významných vodohospodářských havárií od r. 1964, ilustrační foto redakce

První havárie z roku 1964

Dne 22. 9. 1964 došlo k úniku asi 150 kg kyanidů do řeky Jihlavy. Příčinnou havárie bylo vypuštění nedostatečně zneškodněné kalící lázně, ve které byla chybně provedena kvalitativní zkouška.

Poslední havárie v přehledu je z roku 2017, toho roku jediná

Jediným významným případem, který byl v roce 2017 řešen a nabyl právní moci dne 9. 6. 2017, byl havarijní únik ve společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. K havárii došlo v důsledku úniku ropných látek do vod povrchových u hlavního odvodňovacího zařízení - kanálu, který je levostranným přítokem vodního toku Olešná.

Příklady významných vodohospodářských havárií od r. 1964
 
 
Reklama