Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Půdní sucho vymizelo

Stavy podzemních vod jsou v povodí Orlice, Labe od Orlice po Doubravu a stejně tak i horní Moravy silně nadnormální. Nepatrné sucho trvá pouze v severozápadních Čechách. V ČR sucho už není pozorované.

Půdní sucho vymizelo,obr. www.intersucho.cz

Stavy podzemních vod v mělkých vrtech jsou po nedávných deštích na některých místech v Česku silně nadnormální. Týká se to hlavně severovýchodních Čech, severní Moravy a Slezska. Jinde se situace pohybuje kolem normálu, silně podnormální zůstává situace v severozápadních Čechách.

V Česku se nyní vůbec nevyskytují dva nejhorší stupně sucha ze šesti

Vysoká nasycenost půdy představuje potenciální riziko zvýšeného povrchového odtoku při výskytu intenzivních srážek. Tedy velké množství deště v místech s vysokou nasyceností půdy zvyšuje riziko přívalových povodní.
Nasycenost půdního profilu není indikátor sucha, ale nyní jde o vysokou nasycenost půdy na základě modelu bilance srážek, odtoku a celkového výparu ze zemského povrchu.

Podle portálu Intersucho se nyní v Česku vůbec nevyskytují dva nejhorší stupně sucha ze šesti a výrazné sucho, tedy čtvrtý stupeň sucha, panuje na 0,9 procenta území státu. Jediným místem v ČR, které v hlubších vrstvách půdy trpí suchem, zůstávají podle vědců z projektu severozápadní Čechy. V úterý uvedli, že dostatek vláhy se projevuje i na stavu vegetace, která je v Česku s výjimkou severozápadu Čech ve velmi dobré kondici.

Sucho nezná hranice

Intenzitu a předpověď sucha, družicový náhled na vegetaci, obsah vody v půdě na Slovensku lze sledovat na intersucho.sk

 
 
Reklama