Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bojujte se suchem zadržováním dešťové vody v podzemních nádržích a jejím dalším využíváním

Srážkovou vodu můžete při dešti sbírat ze střech a zpevněných ploch do podzemní nádrže a pak ji následně využít v suchých dnech na zálivku zahrady. Pořídit si kvalitní podzemní nádrž lze také s dotací

Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od odvodňované plochy (půdorysná velikost střechy) a ročním srážkovém úhrnu v dané lokalitě. Důležitý je účel využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu například pro splachování toalet v domě.) Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách, jiné nádrže máme pro jílovité podloží a vysokou hladinu podzemní vody. Připravili jsme pro Vás online kalkulátor, který vám po zadání několika základních údajů pomůže orientačně spočítat vhodnou velikost podzemní nádrže na dešťovou vodu, kterou dále můžete využívat na zahradě i v domácnosti.

Na úrovni domácností ministerstvo životního prostředí stále podporuje nákup podzemních nádrží na dešťovou vodu z dotačního programu Dešťovka. Podání žádostí lze provést jednoduše: elektronicky přes formulář na webových stránkách programu.


Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.

 
 
Reklama