Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Analýza pitné vody ze soukromých studní

Voda ze soukromých studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole, ale doporučení je tuto vodu nejméně jednou ročně zkontrolovat.

Analýza pitné vody ze soukromých studní, laboratoř, zdroj PVK, a.s.
Analýza pitné vody ze soukromých studní, laboratoř, zdroj PVK, a.s.

Ověření kvality vody min. 1x/rok

Voda ze soukromých studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole, proto PVK doporučují tuto vodu nejméně jednou ročně zkontrolovat. „Je velmi důležité nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl Bc. Tomáš Mrázek., tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
PVK nabízejí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 1000 Kč včetně DPH.

85 % vzorků z r. 2019 neodpovídalo vyhlášce

Součástí protokolu o výsledku analýzy je také posouzení výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučíme vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody.

V loňském roce provedla laboratoř PVK na pět set rozborů vzorků vod ze soukromých studní a provedené rozbory vody ukázaly, že 85 % analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. Často byl překročen limit u dusičnanů (limit 50 mg/l) a v některých případech také limit pro zákal nebo železo.

Obnovení provozu laboratoře

Pražské vodovody a kanalizace obnovily příjem vzorků pro analýzu pitné vody ze soukromých studní, kterou pozastavily v době vrcholící korovinarové krize. „Zákazníky však žádáme, aby se předem ohlásili přes emailovou adresu laborator@pvk.cz,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.