Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Začátkem března byla vyhlášena nová výzva (výzva č. 12/2019) podporující decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

Cílem výzvy je pomocí soustav ČOV do 50 EO vyřešit minimálně 30 % obyvatel v rámci řešeného území. Dotaci nelze použít na domy, které nejsou trvale obývané. Zajímavá je výše dotace, a to 80 % způsobilých nákladů. Dobrá vůle a klady určitě převažují, přesto se výzva nevyvarovala několika ustanovení, kritizovaných již v minulé výzvě.

Z toho, co se změnilo k dobru věci je to, že srážení fosforu je nutné jen tam, kde to vyžadují podniky povodí, a ne bez výjimky na všech lokalitách. Minulá výzva to požadovala generálně a na řadě lokalit to navýšilo zbytečně investiční náklady (až o 20 tis. Kč na ČOV) a stejně tak pak i provozní náklady (až o 20 kč/m3), přitom to kvalitu vody v toku pak ovlivnilo bagatelně. Dalším praktickým ustanovením zjednodušujícím administraci je možnost získání kladného vyjádření kraje k soustavě čistíren v případě, kdy PRVK je nereálný, a to i bez nutnosti jeho přepracování.

Více informací na www.asio.cz


 
 
Reklama