Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přecházíme na ekologické balení tvarovek na tupo

Společnost Baeninger Kunstoff-Produkte GmbH, náš dodavatel tvarovek na tupo, se již dříve zavázala k inteligentní recyklační ekonomice. Teď zavádí nový obalový materiál se sníženou ekologickou stopou

Současné politické a odborné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a zmírnění klimatických změn vyžadují změny na všech úrovních. Proto se i společnost Baeninger Kunstoff-Produkte GmbH., náš dodavatel tvarovek na tupo, rozhodla přispět k výraznému snížení spotřeby energie a emise skleníkových plynů. V minulosti se ve spolupráci s poskytovatelem služeb v odpadovém hospodářství společností INTERSEROH zavázala k inteligentní recyklační ekonomice. Nyní jde ještě o krok dále a zavádí nový obalový materiál se sníženou ekologickou stopou, který však z hlediska funkce splňuje stejné požadavky na kvalitu. Systém značení na nových hnědých kartonových krabicích zůstane nezměněn. Tato změna si vyžádá určitou dobu, kdy budou paralelně využívány staré bílé kartony s novými hnědými.

Žádné chemikálie pro bělení

Nový obalový materiál zůstává v tmavé přírodní barvě. Během výroby není bělen a není tedy potřeba využívat žádné chemikálie pro toto bělení.

Snížení spotřeby energií a snížení emisí skleníkových plynů

Energie potřebná k výrobě těchto nových obalů je výrazně nižší (a tím i produkovaný CO2) než tomu bylo u starých obalů.

Přechod na ekologický obalový materiál a klimaticky neutrální papír a tiskový materiál má trvalý dopad na naši ekologickou stopu. Společně usilujeme o lepší budoucnost.

Aliaxis Utilities & Industry
logo Aliaxis Utilities & Industry

Aliaxis Utilities & Industry je více než jen pouhý dodavatel materiálu. Nabízíme široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z celosvětové sítě silných a uznávaných značek. Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost Nicoll Česká ...

 
 
Reklama