Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nejnovější referenční stavby již na webu

Prohlédněte si nové referenční projekty, v nichž byly použity elektrotvarovky FRIALEN, a to i v dimenzi d 630 mm. Je mezi nimi výstavba vodní nádrže, rekonstrukce odpadního potrubí či plynovodu.

Mezi nejnovější projekty patří například rekonstrukce prodejny LIDL v Hornoměcholupské ulici, kdy se rekonstruují také veškeré inženýrské sítě kanalizace, vodovodní řad a také plynovodní řad. Staré ocelové potrubí plynovodního řadu se nahrazuje polyetylenovým v dimenzi d 500 mm a d 710 mm. Část potrubí se provádí otevřenou pokládkou, část metodou protahování DynTec a část pomocí speciální trubky egeLiner. Během výroby se trubka termomechanicky předtvaruje a složí. Protáhne stávajícím potrubím a pomocí páry se egeLiner zformuje do svého původního tvaru a získá zpátky svůj původní kruhový tvar. Nová trubka je pak ve stávající trubce jako nová staticky samostatná trubka. Potrubí je spojované pomocí elektrotvarovek FRIALEN UB s technologií předehřevu.

Mezi další patří výstavba vodní nádrže pro sady v Kdanicích. tyto sady zaujímají rozlohu cca 40 ha a jejich zavlažování bude řešeno z nové retenční nádrže. Voda z retenční vodní nádrže bude čerpána přes betonové šachty, do kterých vede přívod z nádrže potrubím z PE d 630 mm. Pro spojování trubek byly použité elektrospojky FRIALEN d 630 mm s technologií předehřevu.

Dalším projektem, kde byly využity elektrospojky FRIALEN d 630 mm je Chempark Záluží společnosti UNIPETROL, kde se prováděla rekonstrukce odpadního potrubí v PE d 630 mm SDR 11 otevřenou pokládkou a místy řízeným podvrtem.

Více referencí, informací a fotografií najdete na našem webu

Aliaxis Utilities & Industry
logo Aliaxis Utilities & Industry

Aliaxis Utilities & Industry je více než jen pouhý dodavatel materiálu. Nabízíme široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z celosvětové sítě silných a uznávaných značek. Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost Nicoll Česká ...

 
 
Reklama