Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

WPL Limited zprovoznila další ze svých čistíren SAF

WPL Limited představuje nově zprovozněnou čistírnu odpadních vod HiPAF modular s technologií SAF pro 1700 EO, tentokrát v obci Raduň (okres Opava).

WPL Limited zprovoznila další ze svých čistíren SAF

Dobrý den, rád bych Vám, za společnost WPL Limited, představil nově zprovozněnou čistírnu odpadních vod HiPAF modular s technologií SAF v obci Raduň pro 1700 EO. Čistírna byla spuštěna dne 7.1.2019.

Komplexní čistírna odpadních vod WPL HiPAF modular je vyrobena ze sklolaminátu, díky čemuž nehrozí riziko koroze, a je opatřena prostornými servisními poklopy.

Čistírna navržená v Raduni se skládá ze společné kuželovité primárně sedimentační nádrže, dále kalová voda natéká do rozdělovacího objektu, kde se dělí do dvou linek. Obě linky jsou totožné a sestávají ze dvou čtyřkomorových kaskádovitě protékaných SAF bioreaktorů s biomasou přisedlou na volně plovoucích plastových nosičích a štěrbinovité dosazovací nádrže, kde probíhá sekundární sedimentace. Celý systém je doplněn o kuželovitý kalojem, sloužící k aerobní stabilizaci, redukci a uskladnění primárních a vratných kalů.

Nádrže jsou umístěné v náspu a jejich řešení je téměř bezúdržbové. Nádrž biologického čištění je provzdušňována středo-bublinným systémem, kdy v případě nutnosti opravy či výměny provzdušňovacích elementů v nádrži není třeba nádrž vyprazdňovat. Servisní zásah je možno provést z povrchu.

Při návrhu se myslelo také na rozvoj obce a budoucí nárůst obyvatel. Čistírna je tedy řešená jako dvoulinková, pro zefektivnění procesu, kdy zpočátku bude v provozu pouze jedna linka. Při nutnosti servisního zásahu je možné jednu linku uzavřít a bez zastavení čistícího procesu pokračovat pouze na lince druhé.

WPL s.r.o.
logo WPL s.r.o.

Společnost WPL s.r.o. se zaměřuje na poskytování inovativních a spolehlivých řešení čištění odpadní vody, nakládání s dešťovou vodou a systémy nakládání s tuky pro domácnosti, komerční i průmyslový trh. Je prominentním dodavatelem významných společností ...

 
 
Reklama