Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První realizace technologie SAF v České republice

Datum: 12.4.2017 4:40  |  Autor: Jakub Špička  |  Organizace: WPL s.r.o.  |  Firemní zpráva

Rádi bychom Vám představili první realizaci čistírny odpadních vod HiPAF s technologií SAF v České Republice. Jedná se o obec Dřínov (okres Mělník). ČOV je navržena pro 620 EO.

WPL s.r.o.
Polní 2498/5
74601 Opava

tel.:+420 777 274 828
e-mail:
web:www.wpl.cz

Dobrý den, v lednu 2017 byla oficiálně uvedena do provozu ČOV Dřínov (okres Mělník) pro 620 EO. Technologie SAF (Submerged aerated filter) byla jako jedna z bioreaktorových technologií s pohyblivým ložem vyvinuta ve Velké Británii před více než 40 lety, a to jako intenzifikační prvek biologických procesů probíhajících při čištění odpadních vod.

SAF na rozdíl od technologií využívajících volně dispergovaný aktivovaný kal pracuje s principem biologické degradace díky imobilizované biomase mikroorganismů fixovaných na různých typech nosičů. Tím dochází k výraznému navýšení kapacity aktivní biomasy a k udržení pomalu rostoucích, zejména nitrifikačních bakterií v systému.

Provozy čistíren odpadních vod v obcích pod 2000 EO se často vyznačují problémy s kolísáním objemu a kvality nátoku (vysoké špičky, nevyrovnanost látkových parametrů), neodborností obsluhy a velmi omezeným nástrojovým vybavením. Toto vede v řadě případů k problémům s kvalitou odtoku a finančním ztrátám při nápravě.

ČOV Dřínov je vybavena předřazenou štěrbinovitou primární sedimentační nádrží, na kterou navazuje šestikomorový SAF bioreaktor naplněný neutrálně plovoucím bionosičem se specifickým povrchem 310 m2/m3. Z bioreaktoru odtéká voda do štěrbinovité dosazovací nádrže a dále přes měrný objekt do místního recipientu. Celý systém je doplněn o kuželovitý kalojem, sloužící k aerobní stabilizaci, redukci a uskladnění primárních i vratných kalů.

Aby byl celý systém co nejjednodušší, byly kontejnery rozmístěny tak, že vnitřní recirkulaci mezi nádržemi je možné realizovat mamutkovými čerpadly DN100 a DN50. Jejich provoz je řízen rozvaděčem prostřednictvím solenoidových ventilů tak, aby bylo v provozu v daném časovém úseku vždy pouze jedno čerpadlo. Tímto způsobem byla minimalizována ztráta vzduchu pro bioreaktor.

Společně s minimálními tlakovými ztrátami, použitím dmychadel s motory třídy účinnosti IE3 a využitím mamutek místo čerpadel, vykazuje čistírna velmi nízké hodnoty spotřeby elektrické energie.

Navíc již po dvou měsících je zřejmé, že ČOV vyžaduje minimum dohledu a obsluha chodí na inspekci pouze jednou za týden.


 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Setkání vodohospodářů u příležitosti Světového dne vody

20.3. 1:50   22. března 2019 se v Praze bude konat tisková konference v rámci odborného setkání vodohospodářů u příležitosti Světového dne vody. více >>>
Černé odběry vody a produkce odpadních vod, ilustrační obrázek, zdroj PVK, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace hledají potenciální černé odběry

15.3.2019 | redakce podle tiskové zprávy PVK, a.s.
Z celkových 273 případů nelegálních produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 81 %. U černých odběrů vody firma prošetřila 228 případů a prokázala 76 %.

70 vodovodních škod za den jako motiv bonusu pojišťovny

10.3.2019 | redakce podle informací České pojišťovny
Česká pojišťovna bojuje proti vodovodním škodám. K pojištění bytu dává nerezové hadičky. Dobré je zvážit i koncepční technické řešení pro předcházení vytopení, příp. monitoring spotřeby.

Cenou za odsolování je přebytek solanky

20.2.2019 | Carolyn Fortuna, Clean Technica.com, překlad: Petra Šrubařová
Odsolování je jednou z cest, jak získat dostatek pitné vody v jinak suchých oblastech. Jeho hlavním negativem je nadbytek odpadní solanky.

Česká asociace hydrogeologů připomínkovala novelu vodního zákona

18.2.2019 | RNDr. Petr Čížek, Česká asociace hydrogeologů (ČAH), Vlastimil Růžička, redakce
Letité spory jsou často u studní, které provádějí na počkání bez stavebního povolení a bez účasti geologa mnozí vrtaři. Česká asociace hydrogeologů (ČAH) připomínkuje připravovanou novelu vodního zákona zaměřenou na boj proti suchu.

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Voda, kanalizace