Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První realizace technologie SAF v České republice

Rádi bychom Vám představili první realizaci čistírny odpadních vod HiPAF s technologií SAF v České Republice. Jedná se o obec Dřínov (okres Mělník). ČOV je navržena pro 620 EO.

Dobrý den, v lednu 2017 byla oficiálně uvedena do provozu ČOV Dřínov (okres Mělník) pro 620 EO. Technologie SAF (Submerged aerated filter) byla jako jedna z bioreaktorových technologií s pohyblivým ložem vyvinuta ve Velké Británii před více než 40 lety, a to jako intenzifikační prvek biologických procesů probíhajících při čištění odpadních vod.

SAF na rozdíl od technologií využívajících volně dispergovaný aktivovaný kal pracuje s principem biologické degradace díky imobilizované biomase mikroorganismů fixovaných na různých typech nosičů. Tím dochází k výraznému navýšení kapacity aktivní biomasy a k udržení pomalu rostoucích, zejména nitrifikačních bakterií v systému.

Provozy čistíren odpadních vod v obcích pod 2000 EO se často vyznačují problémy s kolísáním objemu a kvality nátoku (vysoké špičky, nevyrovnanost látkových parametrů), neodborností obsluhy a velmi omezeným nástrojovým vybavením. Toto vede v řadě případů k problémům s kvalitou odtoku a finančním ztrátám při nápravě.

ČOV Dřínov je vybavena předřazenou štěrbinovitou primární sedimentační nádrží, na kterou navazuje šestikomorový SAF bioreaktor naplněný neutrálně plovoucím bionosičem se specifickým povrchem 310 m2/m3. Z bioreaktoru odtéká voda do štěrbinovité dosazovací nádrže a dále přes měrný objekt do místního recipientu. Celý systém je doplněn o kuželovitý kalojem, sloužící k aerobní stabilizaci, redukci a uskladnění primárních i vratných kalů.

Aby byl celý systém co nejjednodušší, byly kontejnery rozmístěny tak, že vnitřní recirkulaci mezi nádržemi je možné realizovat mamutkovými čerpadly DN100 a DN50. Jejich provoz je řízen rozvaděčem prostřednictvím solenoidových ventilů tak, aby bylo v provozu v daném časovém úseku vždy pouze jedno čerpadlo. Tímto způsobem byla minimalizována ztráta vzduchu pro bioreaktor.

Společně s minimálními tlakovými ztrátami, použitím dmychadel s motory třídy účinnosti IE3 a využitím mamutek místo čerpadel, vykazuje čistírna velmi nízké hodnoty spotřeby elektrické energie.

Navíc již po dvou měsících je zřejmé, že ČOV vyžaduje minimum dohledu a obsluha chodí na inspekci pouze jednou za týden.


WPL s.r.o.
logo WPL s.r.o.

Společnost WPL s.r.o. se zaměřuje na poskytování inovativních a spolehlivých řešení čištění odpadní vody, nakládání s dešťovou vodou a systémy nakládání s tuky pro domácnosti, komerční i průmyslový trh. Je prominentním dodavatelem významných společností ...

 
 
Reklama