Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První realizace technologie SAF v České republice

Datum: 12.4.2017 4:40  |  Autor: Jakub Špička  |  Organizace: WPL s.r.o.  |  Firemní zpráva

Rádi bychom Vám představili první realizaci čistírny odpadních vod HiPAF s technologií SAF v České Republice. Jedná se o obec Dřínov (okres Mělník). ČOV je navržena pro 620 EO.

WPL s.r.o.
Polní 2498/5
74601 Opava

tel.:+420 777 274 828
e-mail:
web:www.wpl.cz

Dobrý den, v lednu 2017 byla oficiálně uvedena do provozu ČOV Dřínov (okres Mělník) pro 620 EO. Technologie SAF (Submerged aerated filter) byla jako jedna z bioreaktorových technologií s pohyblivým ložem vyvinuta ve Velké Británii před více než 40 lety, a to jako intenzifikační prvek biologických procesů probíhajících při čištění odpadních vod.

SAF na rozdíl od technologií využívajících volně dispergovaný aktivovaný kal pracuje s principem biologické degradace díky imobilizované biomase mikroorganismů fixovaných na různých typech nosičů. Tím dochází k výraznému navýšení kapacity aktivní biomasy a k udržení pomalu rostoucích, zejména nitrifikačních bakterií v systému.

Provozy čistíren odpadních vod v obcích pod 2000 EO se často vyznačují problémy s kolísáním objemu a kvality nátoku (vysoké špičky, nevyrovnanost látkových parametrů), neodborností obsluhy a velmi omezeným nástrojovým vybavením. Toto vede v řadě případů k problémům s kvalitou odtoku a finančním ztrátám při nápravě.

ČOV Dřínov je vybavena předřazenou štěrbinovitou primární sedimentační nádrží, na kterou navazuje šestikomorový SAF bioreaktor naplněný neutrálně plovoucím bionosičem se specifickým povrchem 310 m2/m3. Z bioreaktoru odtéká voda do štěrbinovité dosazovací nádrže a dále přes měrný objekt do místního recipientu. Celý systém je doplněn o kuželovitý kalojem, sloužící k aerobní stabilizaci, redukci a uskladnění primárních i vratných kalů.

Aby byl celý systém co nejjednodušší, byly kontejnery rozmístěny tak, že vnitřní recirkulaci mezi nádržemi je možné realizovat mamutkovými čerpadly DN100 a DN50. Jejich provoz je řízen rozvaděčem prostřednictvím solenoidových ventilů tak, aby bylo v provozu v daném časovém úseku vždy pouze jedno čerpadlo. Tímto způsobem byla minimalizována ztráta vzduchu pro bioreaktor.

Společně s minimálními tlakovými ztrátami, použitím dmychadel s motory třídy účinnosti IE3 a využitím mamutek místo čerpadel, vykazuje čistírna velmi nízké hodnoty spotřeby elektrické energie.

Navíc již po dvou měsících je zřejmé, že ČOV vyžaduje minimum dohledu a obsluha chodí na inspekci pouze jednou za týden.


 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Ilustrační obrázek, potrubí termálních pramenů Podhájská Slovensko, foto D. Kopačková, redakce

Co je Česká asociace hydrogeologů

15.1. 17:14   Česká asociace hydrogeologů (ČAH) vypracovává Metodické pokyny k řešení různých hydrogeologických problémů a postupů a koordinuje svou činnost s profesními asociacemi ostatních oborů užité geologie v ČR. více >>>

Směs splaškových, srážkových a dalších vod v jednotné kanalizaci je odpadní voda

14.1.2019 | redakce dle sdělení MŽP
V žádném případě se nejedná o nový fakt – pokud jsou odpadní vody vyčištěné, vypouštěné z čistírny odpadních vod (ČOV), je naprosto zjevné, že stejný charakter musí mít i voda na ČOV přitékající, tedy voda tekoucí jednotnou nebo splaškovou kanalizací.
Lipno © caocao191 - Fotolia.com

Srážky pomohly řekám v povodí Vltavy, nádrže se plní

12.1.2019 | ČTK, redakce
Prosincové a lednové srážky pomohly tokům v povodí Vltavy. Po loňském suchém roku jsou nyní na dlouhodobých průměrech.
Historický Cizinecký vstup do veřejné kanalizace pod Staroměstským náměstím, foto D.Kopačková, redakce

Novela vodního zákona a zvyšování vodného a stočného

12.1.2019 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Žádné zvyšování vodného a stočného není nutné, aneb demagogie SOVAK pokračuje – takto zní nadpis komentáře MŽP, který vysvětluje novelou zákona požadovaný monitoring množství i kvality vod v odlehčovacích komorách. Doplňujeme i odkaz na k tématu zajímavou polemiku nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.

Pitná voda téměř kdekoliv, to je S.A.W.E.R. s rozšířením WatiMin

12.1.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Vodu lze získat ze vzduchu i v pouštních oblastech. A jak je řečeno v článku, tak může být i pitná.