Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nicoll je partnerem konference Provoz vodovodů a kanalizací

Datum: 31.10.2018 4:39  |  Autor: Barbora Blanková  |  Organizace: Aliaxis Utilities & Industry  |  Firemní zpráva

Nicoll je partnerem konference Provoz vodovodů a kanalizací, která proběhne v Brně 6. a 7. 11. Součástí programu je i přednáška o uzavírací armatuře FRIALOC, speciálně vyvinuté pro vodárenské sítě.

Aliaxis Utilities & Industry
Nicoll Česká republika, s.r.o.
252 42 Průmyslová 367, Vestec

tel.:800 23 24 25 , 272 084 611
e-mail:
web:www.aliaxis-ui.cz

Nicoll je partnerem konference Provoz vodovodů a kanalizací

Klasické uzavírací armatury pro pitnou vodu jsou po desítky let založeny na stejném konstrukčním řešení – na principu šoupěte. DVGW (Německá asociace pro plyn a vodu) dokládá ve své statistice škod, že hlavními problémy uzavíracích armatur jsou stále funkční selhání, koroze a netěsnosti Novou PE-armaturou FRIALOC jsou tyto problémy v uzavírací technice vyřešeny.

Uzavírací armatura FRIALOC
  • uzavírací armatura z PE umožňuje kompletně svařený a homogenní trubní systém
  • inovační dvouklapková mechanika
  • spolehlivé uzavření již s devíti popřípadě čtrnácti otáčkami bez velkého vynaložení síly
  • vynucené proplachování zabraňuje vytváření mrtvého prostoru a stagnaci vody
  • malé těsnicí plochy minimalizují usazování mikrobiologických nánosů
  • plnoprůtoková
Program konference zde
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

17.2.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Pro boj se suchem je klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí proto svolal na 2. jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.

Oleje a tuky do kanalizace nepatří

9.2. 8:53   Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu. více >>>
WC na archeologickém nalezišti Bulla Regia, Tunisko, foto D.Kopačková, redakce

Historie instalatérského oboru

5.2.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Předchůdci instalatérů byli sekerníci, vodáci a studnaři zabývající se stavbou mlýnů a vodních děl, dále pak i zvonaři a kameníci. První instalatéři začali v zahraničí působit už před rokem 1850. Do Českých zemí přišli první instalatéři z Německa v souvislosti s budováním plynovodů.

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

4.2.2019 | Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,
Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadní vody a specifické produkce znečištění u čistíren odpadních vod do 2000 EO. Stanovení redukce znečištění není v normách blíže definováno, nejsou definovány návrhové hodnoty pro různé systémy odkanalizování.

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Voda, kanalizace