Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce komunikace v Lahošti v Ústeckém kraji

Pro rekonstrukci dešťové kanalizace a odvodnění ulice bylo z důvodů úspor a malých spádů provedeno odvodnění systémem MEA EN2000 s podélným spádem.

Rekonstrukce vozovky se žlaby EN2000
Rekonstrukce vozovky se žlaby EN2000

Obec Lahošť nedaleko Teplic má dvě zajímavosti - Obří pramen a při jeho úpravách počátkem 19. století nalezený významný bronzový poklad s cca 1 600 kusy. Při rekonstrukci chodníků, povrchu vozovky a kanalizace neměli dělníci na podzim roku 2017 takové štěstí. Poklad nalezen nebyl, ale snad jim to vynahradila jednodušší práce s moderními liniovými odvodňovacími systémy.

Povrchové odvodňovací žlaby nahradily kanalizační vpusti, přípojky a hluboké výkopové práce. MEA EN2000 je polymerbetonový žlab s litinovou ochrannou hranou a těsnicí drážkou pro zatížení až F900 kN, v tomto případě byly instalovány litinové rošty D400 kN. Vysoká únosnost je možná díky podkladovým litinovým roštům a zabudování dle požadavků na jednotlivé třídy zatížení. Nízká hmotnost polymerbetonu v porovnání s betonem umožňuje instalaci bez nutnosti použití těžké mechanizace.

Více o polymerbetonovém žlabu MEA EN2000.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama