Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zasakování dešťové vody u Bytového komplexu na Zeleném trojúhelníku v Plzni

Výstavby pětipodlažních bytových domů v plzeňské lokalitě na Borech obsahuje 75 bytů. U takovýchto objektů musí být zajištěno zpomalování odtoku dešťové vody ze střech a pozemku na takovou rychlost, aby byl dodržen stanovený odtok do kanalizace.

MEA - balení vsakovací galerie do geotextilie Plzeň
MEA - balení vsakovací galerie do geotextilie Plzeň

Technická norma vodního hospodářství TNV 75 9011 popisuje 3 způsoby odvodnění pozemku, ve které je nejvyšší priorita zasakování. Dodavatel se rozhodl vyřešit projekční požadavky technickým řešením se zasakovacím systémem MEA C – X BOX pod vnější parkovací plochou. Systém vsakovací galerie splnil požadavky na nosnost a také snadné čištění přes kontrolní box.

V září 2017 proběhla během 5 dnů montáž podzemních vsakovacích bloků do ucelené galerie, která má nosnost přes 600 kN/m2. Při dešti se voda v galerii akumuluje a následně vsakuje do podloží. Vysoká pevnost je důležitá hlavně z dlouhodobého hlediska, kdy musí trvale odolávat neustálému působení tlaku od zeminy bez jakékoliv deformace. Unikátní systém vsakovacích bloků umožňuje výškovou úpravu vsakovací sestavy v rozmezí standardních výšek 100-200-300-400-500-600 mm. To umožňuje snadněji přizpůsobit návrh a výškové umístění geologickým podmínkám.

Více informací o vsakovacích systémech na stránkách MEA.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama