Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zájem o dálkový odečet vodoměrů roste - hlídá on-line spotřebu vody

Počet instalací systému walk-by, dálkového odečtu stavu počítadla vodoměru, nárůstl o více než tisíc instalací. Při rozůčtování je důležitá přesnost vodoměrů.

„Tento systém máme nasazen u velkoodběratelů a především v nebezpečných šachtách, kde je neúnosné riziko poškození zdraví našich zaměstnanců,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.
„I v letošním roce je tento systém intenzivně zavádíme a měsíčně naistalujeme zhruba šedesát odběrných míst,“ dodal.

Veolia Smart pomáhá také bytových družstvům a SVJ při hledání skrytých úniků

U 183 kusů fakturačních (patních) vodoměrů byl loni dálkový odečet realizován prostřednictvím systému Veolia Smart. Odečet stavu měřidla se bezdrátově přenáší do tzv. koncentrátoru, odkud pak veškerá data směřují přes internet přímo ke konečnému uživateli. Odečet se provádí on-line a data jsou ukládána server a ihned prezentována na webové adrese www.merenispotreby.pvk.cz.

„Dálkový odečet mimo jiné umožňuje sledovat v reálném čase spotřebu vody a včas odhalit nefunkční měřidla,“ podotkl Mrázek. Zavedení systému Veolia Smart pomáhá také bytových družstvům a SVJ při hledání skrytých úniků a neoprávněných manipulací s bytovými vodoměry. PVK ke konci uplynulého roku registrovaly 109 439 vodoměrů. V průběhu roku 2013 bylo vyměněno 19 540 kusů, opravou a ověřením prošlo 8 604 kusů a u 1 149 kusů proběhlo úřední přezkoušení.

Dálkové odečty vodoměrů, zdroj Pražské vodovody a kanalizace, a.s.:
  • 2012 - 157 ks
  • 2013 - 183 ks
  • 2014 - 3026 ks
  • 2015 - 3857 ks
  • 2016 - 4809 ks
  • 2017 - 5 501 ks

Čím přesnější a spolehlivější měřidla jsou instalována, tím spravedlivější je fakturace

Vodoměr MULTICAL 21
Vodoměr MULTICAL 21

"Problematiku rozúčtování spotřeby vody lze nahlížet ze dvou rovin.
Z hlediska vodáren je potřeba vyfakturovat takové množství vody, které naměřily vodoměry. Z hlediska odběratelů je zase žádoucí, aby každý z odběratelů platil jen za vodu, kterou reálně spotřeboval, a nedoplácel například na plýtvání vodou jiných odběratelů či na úniky vody, vzniklé netěsnostmi sítě"
, uvádí Kamstrup A/S, dodavatel přesných vodoměrů.

"Řešení, které by dokázalo oběma těmto požadavkům vyhovět a bylo přínosné pro vodárny i pro jednotlivé odběratele, je jediné: Maximální přesnost měření spotřeby. Jinak řečeno: Čím přesnější a spolehlivější měřidla jsou instalována, tím spravedlivější je fakturace. Kamstrup nabízí nejvyšší přesnost díky ultrazvukovým měřidlům, jakými jsou například vodoměry MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100.
Odečty vodoměrů MULTICAL® 21 nebo flowIQ® 3100 lze provádět online."

 
 
Reklama