Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nechte si zpracovat odborný posudek na nádrž včas a získejte dotaci

Příjem žádostí o dotace na nádrže na dešťovou vodu bude spuštěn již 7. 9. v 10:00. K žádosti je potřeba doložit odborný posudek na vybraný systém. Rádi Vám ho na nádrže Garantia zpracujeme.

Odborný posudek zpracováváme na nádrže a příslušenství z našeho sortimentu (nádrže Cristall, Columbus, Columbus XL a Li-Lo).

Pro zpracování posudku je nutné zodpovědět následující body. Můžete také vyplnit jednoduchý dotazník.

 • Jméno žadatele, Katastrální území, č. parcely z katastru, mobilní telefon
 • Kdy byla/bude stavba kolaudovaná na trvalé bydlení?
 • Popis současného řešení dešťové vody (v případě novostavby není třeba). Dešťové svody jsou vedeny na terén nebo do vsakovacího objektu (materiál, rozměry) či do kanalizace? Máte již nějakou nádrž?
 • Jakou máte představu o velikosti nádrže?
 • Půdorys střech, případně dalších ploch, které chcete napojit do nádrže. (POZOR, u střech se nejedná o šikmou plochu, ale půdorys. Střecha obytné části musí být napojena celá).
 • Sklony střech, případně dalších ploch a přesný popis krytiny (pokud více částí, tak každou zvlášť).
 • Plocha pozemku určeného pro zálivku.
 • Počet osob žijících v domě a celkový počet WC (pro variantu využití dešťové vody na WC).
 • Preferované umístění akumulační nádrže (ideálně vyznačené alespoň ručně ve výkresu, fotce z map.)
 • Řešení bezpečnostního přelivu (vsakem nebo do kanalizace?)
 • Informace o spodní vodě, pokud je výše než 3 m pod terénem

Výkresy domu (ideálně v DWG, možno v PDF…) hlavně situaci, řezy domu atd., ze kterých bude patrné umístění WC pro napojení na DV., umístění technické místnosti (pro využití DV na WC).

To hlavní na pořízení nádrže na dešťovou vodu je však její správný výběr. Veškeré potřebné informace i vzorové sestavy nádrže a příslušenství najdete na www.destovavoda.cz.


Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...

 
 
Reklama