Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Limity Legionell ve vodě

Co je Legionella Pneumophila a čím jsou stanoveny limity této zákeřné bakterie.

Bakterie Legionella Pneumophila se studuje od osmdesátých let minulého století, kdy na kongresu pro vysloužilé legionáře ve Philadelfii došlo díky špatně udržované klimatizaci k hromadné nákaze právě touto bakterií. Od té doby jsou pro Legionellu stanoveny limity, které se musí dodržovat. Limity Legionell ve vodě upravuje vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

  • Limit Legionell pro zdravotnická pracoviště s pacienty se sníženou imunitou – 0 KTJ (Legionell) / 50 ml
  • Limit Legionell pro nemocnice a ubytovací zařízení – 100 KTJ (Legionell) / 100 ml

V případě jejich nedodržování hrozí postih na straně provozovatele (vodovodní sítě, koupaliště, nákupního centra, nemocnice atd) a riziko nákazy lidí a to ze jména těch s oslabenou imunitou.

Legionella vyvolává onemocnění, které je podobné zápalu plic a při neléčení může dojít až k úmrtí.

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama