Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Proč při dezinfekci vody použít chlordioxid?

Proč při dezinfekci použít chlordioxid a ne chlór? Proč je oxid chloričitý vhodný pro dezinfekci vody v menších i v těch největších provozech?

Oxid chloričitý najdete většinou pod názvem chlordioxid. Je to chemická sloučenina se sumárním vzorcem ClO2, která krystalizuje při teplotě −59 °C do podoby oranžových krystalů.

Chlordioxid se používá pro dezinfekci vody ve veřejných zdrojích již od 50.tých let minulého století. Často se používá i jako předběžný oxidant před chlorováním, aby se zničily nečistoty, které by při kontaktu s volným chlorem mohly způsobit tvorbu trihalomethanů.

Výhody chlordioxidu oproti chlóru

  • vyšší dezinfekční kapacita
  • stabilnější a trvalejší účinek
  • menší toxicita
  • menší závislost na pH
  • výjimečné baktericidní, sporocidní, virucidní a algicidní vlastnosti

Použití chlordioxidu

Používá se jako  jako biocid v  procesech průmyslové úpravy vody, včetně vody pro chladící věže nebo vody pro potravinářské účely či zemědělské účely. Je nejvhodnější pro eliminaci bakterií Legionella

Dávkování chlordioxidu

Jelikož se jedná o  nestabilní plyn, je obtížnější ho skladovat a transportovat. Proto se chlordioxid vyrábí pomocí speciální zařízení a to přímo v místě, kde je potřeba. Těmto zařízením se říká generátory chlordioxidu. Slouží pro bezpečnou přípravu roztoku oxidu chloričitého – ClO2 (chlordioxidu) a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody. dezinfekci vody chlordioxid Euroclean
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama