Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sanace kanalizačních řadů a vodovodních přivaděčů

Sanace neprůlezných profilů pomocí krátkých vložek je osvědčená metoda, používaná především pro opravy lokálních netěsností a průsaků a pro vložkování netěsných spojů trub. Tato metoda je použitelná v potrubích DN 70 – 800.

Materiály pro bezvýkopové opravy kanalizací

Klasické opravy kanalizací s použitím otevřených výkopů bývájí časově, materiálově a v případě hustě zastavěných oblastí také technicky náročné. Oproti tomu bezvýkopové technologie představují efektivní metody oprav kanalizací s minimálními požadavky na zemní práce. Tím se snižují nároky na zábory pozemků, dopravní omezení, stavební řízení a další formální procesy. Použití bezvýkopových metod přináší výrazné urychlení opravy a tím zkrácení doby odstávky kanalizace na minimum. Současně je eliminována možnost kolize s dalšími inženýrskými sítěmi, běžná při provádění klasického výkopu.

Materiály vyráběné společností Minova jsou určeny především pro injekční a rukávcové metody sanací. Sortiment zahrnuje speciální injekční hmoty a materiály pro opravy kanalizací řešící sanaci trhlin, větší mechanické poškození nebo netěsnosti spojů.

Bezvýkopové opravy kanalizací

CarboLith PL

Nepěnící elastifikovaná trojsložková organicko-minerální pryskyřice s dobrou přilnavostí k mokrým povrchům, určená především pro krátké sanační vložky lokálních oprav kanalizací. Jedná se o trojsložkový systém jehož reakční čas (dobu zpracovatelnosti) lze nastavit vhodným dávkováním složky C.

Více na stránkách společnosti MINOVA Bohemia s.r.o.
Minova sanace opravy kanalizací
 
 
Reklama