Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Komplexní úpravna TUV bez chemie? Dnes již běžná praxe

Elektrolytické úpravny TUV - EUROCLEAN KEUV-TV jsou komplexní řešení čistoty teplé vody. Řeší problém ze zákalem a úsadou, jsou ekologické i ekonomické.

Elektrolytické úpravny TUV - EUROCLEAN KEUV-TV jsou komplexní řešení čistoty teplé vody. Řeší problém ze zákalem a úsadou, jsou ekologické i ekonomické. Odpadá použití chemikálií a bez kompromisu a beze zbytku řeší problém s rezavou vodou díky kontinulální filtraci sloučenin železa. Úpravny chrání výměníky a rozvody teplé vody před tvorbou vápenitých úsad. Navíc fungují jako dodatečná desinfekce.

Kontinuální filtrace sloučenin železa, zákalu a nerozpustných látek z teplé vody

KEUV-TV lze použít na každý systém ohřevu TUV, který obsahuje cirkulaci. Na výměníky klasické vlásenkové, protiproudé, deskové a jiné typy výměníků, rozvody ze železa, pozinku, nerezu i plastu. Sloučeniny železa a nerozpustné látky se obvykle za minimálního průtoku během dne a v noci usazují v ležatých rozvodech, výměnících a podobných místech rozvodu TUV, kde je nižší průtok. Ve špičkách, obvykle mezi 19-20 hodinou, dojde vlivem zvýšeného průtoku ke zvíření těchto usazenin a následným stížnostem na kvalitu TUV. Úpravna kontinuálně odstraňuje železo a nerozpuštěné látky z TUV, které následně fyzicky ze systému TUV vyloučí a tím nepřetržitě chrání rozvody, výměník a veškerou ostatní technologii před úsadami, zejména mimo odběrové špičky, při odstávkách studené a TUV.
Elektrolytické úpravny TUV Euroclean
Veškerý proces probíhá zcela ekologicky, bez doplňování chemikálií, bez potřeby výměny filtračních medií a zásahu obsluhy. Účinek úpravny je velmi rychlý, stížnosti na kvalitu TUV ustanou okamžitě po instalaci.

Ochrana výměníků a rozvodů teplé užitkové vody před tvorbou vápenatých úsad

Úpravnu lze použít všude tam, kde dochází k tvorbě vápenných úsad ve výměnících a rozvodech TUV, zarůstání vodoměrů TUV, zanášení sítek perlátorů apod. Je vhodná pro všechny typy a materiály rozvodů. U železných a pozinkových rozvodů úpravna omezuje tvorbu úsad, které postupně zmenšují světlost potrubí, u plastových rozvodů velice účinně brání tvorbě vodního kamene ve formě kuliček a šupinek. Tyto pak zanášejí perlátory na výpustech a po čase vedou k zneprůchodnění plastových kolínek a míst, kde dochází ke shromažďování těchto vápenných produktů. U deskových výměníků odstraňuje nutnost jejich častého mechanického, resp. chemického čištění. Díky čistým teplosměnným plochám výměníku nedochází ke ztrátám a chybám při regulaci ohřevu TUV. Z TUV se odstraní pouze přebytečný vápník, který se uvolňuje při ohřevu. To znamená, že voda se díky úpravně EuroClean dostane po ohřátí opět do vápenouhličitanové rovnováhy, stejně tak, jako byla voda před ohřátím. Úpravna vody odstraňuje z okruhu TUV nadbytečný vápník, který by se jinak usazoval v systému a významně tak prodlužuje životnost rozvodů TUV a snižuje náklady na jeho údržbu. Úpravnu lze použít na vodu o maximální tvrdosti 15ºdH. Pro vyšší tvrdosti pouze při současném použití změkčení.

Dodatečná desinfekce vody

Úpravna zabezpečuje dodatečnou dezinfekci TUV a přispívá tak ke snížení mikrobiologického života v rozvodech. Při povrchu katody a anody dochází k oxidačně redukčním reakcím a k vývinu malého množství radikálu chlóru. Tyto tři biocidy pomáhají v rozvodech TUV udržovat na přijatelné úrovni i často diskutované kolonie bakterie Legionella Pneumophilla.
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama