Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Definitivní řešení desinfekce vody - EUROCLEAN OXCL

Ať už jde o vodu povrchovou nebo podzemní, vždy se do jisté míry potýkáme s biologickým a jiným znečistěním, které vyžaduje pro další použití desinfekci. Nutná je zejména ochrana proti Legionelle.

Generátor Chlordioxidu EuroClean OXCL slouží pro bezpečnou přípravu roztoku oxidu chloričitého - ClO2 (chlordioxidu) a následně k desinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody. Generátor Chlordioxidu EuroClean OXCL je navržen tak, aby ClO2 byl vždy čerstvý a maximálně účinný pro danou aplikaci. Oxid chloričitý je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 293/2006 Sb. a vyhlášky 409/2005 Sb., paragraf 14, bod „i“, schválený způsob dezinfekce jak pitné, tak teplé vody.

Příprava roztoku

Roztok oxidu chloričitého o koncentraci 1,5 - 4g/l se připravuje z roztoku chloritanu sodného zředěného pitnou vodou a kyseliny chlorovodíkové, která vytěsňuje kyselinu chloritou z její soli a upravuje pH roztoku. Kyselina chloritá je nestálá a produktem rozkladu je oxid chloričitý a chlor. Chlor reaguje s chloritanem sodným a produktem je oxid chloričitý a chlorid sodný. Roztok oxidu chloričitého se připravuje automaticky, v dávce ve skleněném reaktoru. Příprava spočívá v napuštění pitné vody, spuštění míchadla, nadávkování roztoku chloritanu sodného ze zásobníku dávkovacím čerpadlem. Po promíchání je do zředěného roztoku chloritanu nadávkována kyselina chlorovodíková. Roztok oxidu chloričitého je následně dávkován dávkovacím čerpadlem do upravované vody. Dávkované množství je řízeno průtokem, pomocí impulsního vodoměru.

Dávkování

Dávkování oxidu chloričitého, v koncentraci 0,4 - 0,8 mg/l, bezpečně zajistí dezinfekci vody a rozvodů všude tam, kde voda cirkuluje. Vyvíječ má vlastní unikátní filtr par. Generátor Chlordioxidu EuroClean OXCL je vhodným řešením pro nemocnice, hotely, teplárny, rozvody TUV, nákupní centra, chladící věže a všude tam, kde je potřeba mít jistotu nezávadné vody a kde nutná ochrana proti nebezpečné bakterii zvané Legionella pneumophylis.
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama