Přívalové deště prověřují kvalitu staveb

Datum: 30.7.2017  |  Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce  |  Zdroj: Zpracováno s využitím ČT1 a webu GŘ HZS ČR

Přívalové deště prověřují zejména návaznost staveb na terén a správné řešení kanalizace. Typickým místem s problémy jsou podzemní garáže. Zároveň se ukazuje, že opatření, přijatá po povodních 1997 a 2002 jsou funkční. Také se potvrzuje, že prevence je nejefektivnější formou ochrany.

Přívalové deště zaměstnávají hasiče a v mnoha případech zbytečně

Zatopené suterény jsou často důsledkem chyb v projektu, změn v rámci výstavby a šetření investorů na nesprávném místě. 5. července tomu bylo přesně 20 let, kdy se oficiálně datuje začátek ničivých povodní na řece Moravě a Odře, které zasáhly především Moravu, Slezsko a východní Čechy. Lidé mají katastrofu stále v paměti, i proto jsou na zvýšenou hladinu potoků a řek díky přívalovým dešťům citliví.
Díky změnám, které po povodních následovaly se ČR dokázala výborně poprat s povodněmi v roce 2002 a vyhodnocení povodní 2002 dále poukázalo na to, že preventivní opatření pro ochranu před povodněmi jsou nejefektivnější formou ochrany.

"U špatně postavených garáží, jako jsou u většiny dnešních novostaveb, se to stává", komentoval při aktuálním zásahu situaci Jan Skalník ze Sboru dobrovolných hasičů Měcholupy v reportáži ČT.

"Při selhání odvodňovacího systému, který by dešťovou vodu zachytil, se samozřejmě vjezd do suterénu stane řekou, která zalije suterénní prostory, " řekl pro ČT prof. Ing. Karel Kabele, CSc., a na vjezdu do podzemních prostor Fakulty architektury v Praze Dejvicích ukazuje, jak v reálu opatření mohou vypadat.
Jaká opatření patří mezi ty, na které se často zapomíná?
  • Vjezd musí být vyspádován v první nájezdové části směrem ke komunikaci.
  • Součástí vjezdu jsou odvodňovací žlaby, které zachytí vodu, která by vyspádovaný vjezd přetekla. Odvodňovací žlab musí být nejnižším místem v daném úseku a dimenzován na objem vody, který má zachytit. Dřívějších hodnotu pro srážky 200 l/ha nahradila hodnota 300 l /ha.
  • V suterénu musí být ochráněny i prostupy potrubí.


Povodně v r. 1997 se nepochybně staly impulsem pro analýzu stávající legislativ a vznik nových zákonů a prováděcích předpisů.

Jak uvádí Hasičský záchranný sbor ČR v tiskové zprávě, k 1. lednu 2000 nabyl účinnosti soubor důležitých zákonů tzv. „krizové“ legislativy, kterými jsou:

  • zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky;
  • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;
  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
  • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
  • novelizací zákona č. 2/1969 Sb. byla převedena problematika oblasti civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra.
  • K 1. lednu 2002 nabyl účinnosti nový zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který nově definoval problematiku ochrany před povodněmi.
  • K 16. lednu 2002 nabyl účinnosti zákon č. 12/2002 Sb., zákon o státní pomoci při obnově území, který řeší poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a postup předcházející poskytnutí státní pomoci.

Dále se významným způsobem zvýšily technické možnosti hlásné a předpovědní povodňové služby, zejména nárůst hlásných profilů na vybraných vodních tocích a také se výrazným způsobem zlepšila informovanost obyvatel v záplavových územích a možnost jejich včasného varování.
Následná analýza průběhu povodní 2002 potvrdila, že systém, který byl vytvořen po povodních v roce 1997, byl nastaven správně a funkčně.
Jednotný systém řízení záchranných a likvidačních prací se ukázal jako ideální a mnohé země z tohoto modelu vyšly a postupně ho zavedly, či zavádějí (např. Maďarsko, Belgie). Čeští experti na tuto problematiku jsou velmi ceněni v zahraničí a aktivně se účastní jednání pracovních skupin jak v rámci NATO, tak Evropské unie.

 

Hodnotit:  

Datum: 30.7.2017
Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Projekty 2017

Partneři - Dešťová voda

logo ACO
logo MEA

Partneři - Voda, kanalizace

logo MEA
logo AUSTRIA EMAIL
logo NICOLL ČR
logo GRUNDFOS
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo ASIO
 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Praze na Pankráci začala stavba budovy Mayhouse za 443 mil. KčSkladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťovéDomov plný dobré energie s Yello EnergyBuďte letos o Vánocích originální. Zabalte dárek do vlastní dřevěné krabičky