Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy izolací staveb byla oceněna na Aqua-thermu Praha 2009

100 procentní utěsnění budovy - i na těžko přístupných místech

Na 16. ročníku mezinárodního veletrhu Aqua-therm 2009 získala společnost HL Hutterer Lechner GmbH čestné uznání pro produkt HL 800 a HL 801 - těsnicí manžeta pro potrubní prostupy izolací staveb.

Izolace pro prostup potrubí HL800/110, HL800/125, HL800/160

  • S bitumenovým límcem pro dokonalé napojení mezi potrubím a hydroizolací stavby
  • Masívní těsnicí břity z flexibilní gumy Stabilní pojistná převlečená matice
  • Příslušenství: HL801 průchodka pro potrubí Ø 8 - 52 mm

Nové příslušenství: HL801

Vícenásobná průchodka potrubí HL801 je určena k rychlé montáži. V pevném spojení s průchodkou pro prostup potrubí HL800 je určena k těsnému prostupu až čtyřech potrubních - kabelových vedení najednou.

Nová vícenásobná potrubní průchodka HL801 pro potrubí a kabely pr.8-52mm je dalším pečlivým rozšířením možnosti utěsnění potrubí v návaznosti na stavební hydroizolace (EN18195-4). Těsnost systému je zkoušena do 0,2bar. HL801 je určena ke kombinacím s prostupovým šroubením (HL801V) popř. redukčním šroubením (HL801R). Pokud dojde k mylnému otevření nepotřebného otvoru může být uzavřen zátkou (HL801B). Bez sekání je tedy možné i dodatečné těsné protažení kabelů - potrubí průchodkou. Takto zůstává stavební izolace nepoškozena a stavba od zemní vlhkosti ochráněna.

Bezešvý je v pravém slova smyslu správný název pro prostup kanalizačního potrubí stěnou(nebo základovou deskou domu) s průchodkou pro prostup potrubí HL800.

 

Systém je jednoduše promyšlen a je nesmírně účinný. HL800 se nasune na potrubí prostupující zdivem popř. základovou deskou domu a na připravený bitumenový izolační límec se nataví bitumenové izolační pásy popř. bitumenový nátěr. Poté se zafixuje svěrnou maticí. Masivní břitová těsnění z flexibilní pryže dokonale přilnou kolem potrubí. Tímto se stane přechod mezi potrubím a hydroizolací 100%-ně těsným. Voda z vnějšího prostoru už více neprosakuje a vnitřní stěny zůstávají bez nežádoucích mokrých skvrn. Zvláště v mokrém podloží a u budov zakládaných ve svazích se stává rozhodujícím kritériem pro suché sklepy. HL800 je vhodný pro potrubí z plastů, litiny i oceli. Díky ohebnému bitumenovému límci je HL800 použitelný na téměř všech místech i s velkými nerovnostmi popřípadě v blízkosti rohů, nároží a vypouklých plochách.

Data & Fakta

Izolační bitumenový límec pro prostup potrubí
Masivní břitová těsnění z flexibilní pryže
Stabilní svěrná matice z PP
Dá se také navléknout přes hrdlo potrubí
Vhodný pro potrubí z plastů DN110, DN125 nebo DN160, potrubí z litiny a také potrubí z oceli s vnějším průměrem 110 - 115 mm, 125 - 130 mm nebo 160 - 165 mm
Odpovídá DIN 18195


Těsnicí manžeta HL 800/110, HL 800/125 a 800/160 a vícenásobná potrubní průchodka HL801 s příslušenstvím

Pro utěsnění prostupů vedení technického vybavení staveb pro hydroizolaci, izolaci proti zemním plynům a radonu a parotěsné izolace vrchní stavby.

Montážní postup k HL800

  1. Manžeta HL800 a průchozí potrubí musí být zbaveny nečistot.
  2. Případné vrypy (zejména v ose potrubí) v místě dosedací plochy těsnicích břitů musí být oškrábány ostrou škrabkou (např.cidlinou) tak, aby potrubí v místě instalace manžety bylo hladké a na povrchu nebyly viditelné žádné vrypy.
  3. Konec potrubí, na který bude manžeta HL800 nasunuta musí být hladký bez otřepů a musí být zkosen pod úhlem 30-45°.
  4. Na těsnicí břity nebo i do prostoru mezi nimi se nanese mazací tuk dodávaný nebo schválený výrobcem HL v dostatečném množství. Tuk nanášíme nejlépe rukou.
  5. Na manžetě se povolí (nejlépe je ji sejmout)) svěrná plastová matice a manžeta se nasune na potrubí tak, aby nedošlo při montáži k poškození těsnicích břitů.
  6. Po ustavení manžety na místo se dotáhne matice a dále se s manžetou nemanipuluje. Poznámka: Pro snadnější dotažení svěrné matice lze těsně před montáží opatřit mazacím tukem vnitřní závit matice.
  7. Těsnicí manžeta musí být fixována ke stavební konstrukci tak, aby nemohlo docházet k jejímu posunu ve stavební konstrukci. Průchozí potrubí nesmí vykazovat větší pohyb vůči těsnicí manžetě, než vyplývá z běžné tepelné dilatace materiálu nebo dilatace staveb a průchozí potrubí musí být fixováno tak, aby nepřenášelo na manžetu žádné síly kolmé ke své ose.

Bezpečnostní ustanovení

Použitý mazací tuk doporučovaný výrobcem nevyžaduje žádná opatření z hlediska ochrany zdraví a lze jej nanášet rukou bez ochranných prostředků. K očištění postačuje otření rukou suchou utěrkou. Lze jej koupit též v lékárnách v ČR pod názvem Vaselinum Album.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě s požadavky na ochranu staveb proti pronikání zemních plynů do vnitřních prostor pod úrovní terénu v souladu s Vyhláškou č. 137/1998 Sb. §11 odst. 4 zní: Všechny prostupy vedení technického vybavení do staveb nebo jejich části umístěné pod úrovní terénu, musí být plynotěsné a na ochranu pronikání par do konstrukcí tepelných izolací vrchních staveb.

Výrobce HL Hutterer Lechner GmbH, prohlašuje, že pryžová těsnicí manžeta typ HL800/110, HL800/125, HL800/160 a vícenásobná potrubní průchodka HL801 s příslušenstvím, určené pro utěsnění průchozích potrubních konstrukcí přes hydroizolační pásy spodních staveb, zajišťuje dlouhodobou vodotěsnost (0,6 Bar), plynotěsnost a parotěsnost do přetlaku 30kPa a těsnost proti pronikání radonu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny druhy potrubí s hladkým vnějším povrchem v rozměrové řadě (vnější průměr potrubí) 8-52mm a 110,125 a 160mm v tolerancích daných příslušnými ČSN EN ISO a zachování podmínek pro montáž uvedených v Návodu k montáži.

Toto prohlášení se vydává v rámci nepovinného ověřování vlastností výrobku (Protokol o zkoušce č. 01/129/2008) a nevztahuje se na něj ustanovení Zák. č. 22/97 Sb. a příslušných Nařízení vlády.


HL Hutterer & Lechner GmbH
logo HL Hutterer & Lechner GmbH

HL Hutterer & Lechner GmbH - výrobce sanitární - odtokové, sifónové a připojovací techniky z plastů. Zápachové uzávěrky, zpětné armatury, vpusti, vtoky. Pro kuchyně, koupelny, balkóny, klimatizaci. Těsnící manžety pro prostupy a lapače splavenin.