Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Mohou se naplnit očekávání, že by cena vody mohla klesnout?

MF zveřejnilo nový výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022–2026

Nový výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022–2026 nabyde účinnosti 1. 1. 2022. MF avizuje, že pokud společnost vybere ve vodném a stočném o korunu více, než kolik smí, bude nově každou tuhle korunu vracet formou snížení ceny v budoucích letech.

Po loňském snížení DPH na vodné a stočné z 15 % na 10 % MF připravilo další změnu k cenové regulaci vodárenství. Jedná se o nastavení nových pravidel pro náklady, které mohou být zahrnuty v ceně vody. Podle tiskové zprávy MF k novému výměru je cílem vytvářet tlak na co nejnižší cenu vody a zároveň umožnit dlouhodobě realizovat nutné opravy a investice do infrastruktury.

Regulace sama o sobě novinkou není

Již nyní stát dovoluje provozovatelům vodárenské a kanalizační soustavy maximálně 7% zisk a stát také určuje náklady, které jsou firmy oprávněny do ceny započítávat. Kalkulaci nákladů, cen a tedy i zisku musejí společnosti předkládat už dnes.

Náměstek ministryně financí Jiří Fojtík se pro Lidové noviny vyjádřil, že „některé společnosti úmyslně, takzvaně pro jistotu plánovaly vyšší náklady, než jaké reálně měly. Někdy se ale jenom vodárně nepovedlo realizovat vše, co plánovala. Cena tak byla vyšší kvůli těmto nerealizovaným nákladům. Dnes ale legislativa vodárny nenutí, aby nevyužité příjmy vracely formou snížení příští ceny. Takže se tak stává málokdy, pokud vůbec.“
Nově budou kalkulaci nákladů, cen a tedy i zisku muset zasílat elektronicky a s předstihem přímo MF. Specializovaný finanční úřad bude provádět kontroly dodržování pravidel cenové regulace. Cílem je kontrola, zda předpokládané náklady na obnovu a budování infrastruktury plus přiměřený zisk odpovídají nastaveným cenám v dané obci a městě. A MF avizuje, že „pokud společnost vybere ve vodném a stočném o korunu více, než kolik smí, bude nově každou tuhle korunu vracet formou snížení ceny v budoucích letech.“ Uvidíme.

Přečtěte si také Cenový výměr č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací Právní předpis v plném znění

Hlavní změnou výměru je zavedení tzv. vyrovnání

MF k výměru uvádí:

  • Pokud společnost vybere ve vodném a stočném více než měla, bude tyto prostředky v následujících letech vracet spotřebitelům formou nižší ceny. Tento princip je již aplikován v projektech financovaných z Operačního programu Životní prostředí a nově je aplikován na celé odvětví.
  • Výměr lépe a jednoznačněji definuje oprávněné náklady a kde to bylo možné, přibližuje je nákladům daňově uznatelným. To by mělo opět zvýšit právní jistotu regulovaných subjektů, ale i schopnost státní správy pravidla kontrolovat a vymáhat.
  • Z důvodu odstranění nerovností na trhu dochází k úpravě výpočtu zisku. Maximální výše zisku zůstává stejná. Nově se zavádí jednoznačné rozdělení zisku vlastníka a provozovatele a současným zrušením historických dohod o rozdělení majetku pro účely stanovení zisku. Uplatňovaný zisk zůstane i nadále omezen maximálním meziročním nárůstem.
  • Dále dochází ke změnám ve výkaznictví vůči státní správě a ke sjednocení výkaznictví společně s ostatními regulátory, což postupně sníží administrativní zátěž oboru vůči státní správě. Těmito změnami dojde k větší a hlavně jednodušší kontrolovatelnosti ze strany státní správy.
Slova o regulaci ceny vody ministra Brabce, září v roce 2016