Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Hydraloop – zařízení na recyklaci vody v domácnosti

Hydraloop – zařízení na decentralizovanou recyklaci vody, které umožní jednotlivcům, rodinám i organizacím snížit spotřebu pitné vody až o 45 % bez sebemenšího poklesu komfortu bydlení. Zařízení lze financovat s podporou programu Dešťovka. Recyklujte svou domácí vodu jednoduše a elegantně.

Jak funguje Hydraloop?

Zařízení Hydraloop sbírá použitou vodu (šedou vodu) se sprchy nebo vany. Poté co ji vyčistí a vydezinfikuje může být znovu použita na splachování, praní, zálivku zahrady nebo doplnění bazénu. Hydraloop zvyšuje hodnotu nemovitosti, snižuje spotřebu její vody a energie a snižuje její uhlíkovou stopu. Chytré řešení umožní bezpečně využít stejnou vodu dvakrát.

Proč recyklovat vodu?

Úspora pitné vody

V současnosti při relativním dostatku pitné vody v naší zemi se může zdát toto úsilí na první pohled zbytečné. Česká republika má zatím relativní dostatek zdrojů podzemní i povrchové vody. I kdyby se tento stav povedlo nějakým zázrakem udržet, vždy je výhodné svoji spotřebu snížit, zmírnit tlak na svůj rozpočet a ulevit přírodním zdrojům.

Recyklace vody zařízením Hydraloop umožní domácnostem i organizacím snížit spotřebu pitné vody až o 45 % bez sebemenšího poklesu komfortu bydlení.

Úspora nákladů na pitnou vodu

Vodovodní síť v ČR bude v důsledku letitého investičního deficitu v příštích létech vyžadovat vysoké investice na její samotnou údržbu. Tento fakt bude zcela jistě tlačit na zvyšování cen za vodu. Vysušování krajiny a pokles hladiny spodní vody bude další faktor, který v budoucnu zvedne vzhůru jednotkové ceny vody. Tyto vnější dopady lze na úrovni jednotlivce odvrátit využitím technologie Hydraloop. Pokles spotřeby pitné vody díky recyklaci vody zařízením Hydraloop přinese výraznou úsporu nákladů. Na pořízení recyklačního zařízení je navíc možné čerpat dotaci z programu Dešťovka. S touto dotací se může investice do recyklačního zařízení Hydraloop vrátit už za 5–6 let. Drtivá většina investorů považuje návratnost v tomto časovém horizontu za výhodnou a rozumnou.

Recyklace vody zařízením Hydraloop přináší finanční úspory.

Řešení nedostatku vody a sucha

Situace s vodou se v České republice, ale i jinde ve světě dramaticky mění. Hydrologové pozorují v ČR za posledních zhruba 10 let postupný pokles hladiny podzemní vody. Ať už je to důsledku klimatické změny a s tím souvisejícím vyšším odparem vody, devastace lesů, nadměrného zastavování půdy nebo intenzivního zemědělství, trend úbytku vody je zřejmý. Hydraloop a recyklace vody umožní každému aktivně přispět k řešení této nepříznivé situace a její důsledky zmírnit nebo zvrátit. Recyklace vody zařízením Hydraloop umožní snížit nároky za spotřebu pitné vody.

Recyklace vody zařízením Hydraloop snižuje spotřebu pitné vody a tím zvyšuje její dostupnost.

Úspora energie

Voda ze sprchy či vany, která vstupuje do zařízení Hydraloop na recyklaci má teplotu kolem 32 °C. Teplo této horké vody prostřednictvím zařízení vyzařuje do prostoru, dokud teplota vody neklesne na pokojovou teplotu. Pro použití v pračce se proto nemusí voda ohřívat z 8–12 °C na teplotu 40 °C jako při použití vody z vodovodu, ale ohřívá se jenom z 20 °C na teplotu 40 °C. Obdobně je to u splachování. Splachování studenou vodu z kohoutku odebírá z prostoru teplo a tím ho chladí. U splachování recyklovanou vodou, která má pokojovou teplotu k tomuto efektu ochlazování nedochází. Celkové energetické úspory 4-členné rodiny za rok činí kolem 600 KWh. Hydraloop samotný spotřebuje kolem 200 kWh za rok, celková bilance je tedy úspora 400 kWh energie za rok.

Proč recyklovat vodu zařízením Hydraloop?

  • Hydraloop umožnuje jednotlivcům, rodinám i organizacím snížit spotřebu pitné vody až o 45 % bez sebemenšího poklesu komfortu bydlení.
  • Hydraloop se vejde téměř všude, zabere jenom 0,27 m2 obytné plochy.
  • Hydraloop můžete umístit i v interiéru domu, protože má velice elegantní design.
  • Hydraloop neruší obyvatele domu nebo bytu, jeho provoz je velice tichý (max 44 dB).
  • Hydraloop má velice nízkou spotřebu, porovnatelnou s LED žárovkou (20 W).
  • Hydraloop šetří energii domu a jeho celková energetická bilance je kladná.
  • Hydraloop vyžaduje jenom jednoduchou údržbu, protože nepoužívá filtry ani žádné chemikálie.
  • Hydraloop má vestavěný systém samokontroly a bezpečnosti.
  • Hydraloop čistí a dezinfikuje vodu velice efektivně. Vyčištěná voda splňuje nejvyšší mezinárodní standardy, mimo jiné normu NSF-350.
  • Hydraloop můžete monitorovat nebo ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu.Hydraloop na Netflixu

Světově oceňovaný systém recyklace vody Hydraloop je velice pozitivně hodnocen v inspirativním dokumentárním filmu Brave Blue World, který je dostupný na internetové televizi Netflix – viz trailer https://www.hydraloop.com/post/hydraloop-on-netflix

Brave Blue World, ve kterém vystupuje Liam Neeson a představuje herce a aktivistu Matta Damona a Jadena Smitha je k dispozici na Netflixu, internetové televizi s 193 miliony předplatitelů po celém světě. Dokument je přeložen do 29 jazyků.

Je to skvělý film. Všichni to musíme vidět,“ říká Liam Neeson. „Žáci každé základní, střední i vysoké školy by to měli vidět. Každé dítě slyšelo o změně klimatu, film je s tím hluboce spojený. Pomůže si uvědomit, že voda je na každém místě, kde žijeme – to je něco, co tak mnoho z nás považuje a stále chce považovat za samozřejmost."

Společnost Hydraloop je nesmírně hrdá na to, že se mohla podílet na tomto přelomovém dokumentu,“ dodává Sabine Stuiver, CMO a spoluzakladatel oceněného systému recyklace vody. „Naším posláním je pomáhat lidem a organizacím šetřit vodou a energií. Každý dům a budova může snadno recyklovat svou vlastní vodu. Šíření této stručné zprávy na Netflix pomůže mnoha lidem recyklovat vodu a přispívat k pozitivním změnám.