Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

MŽP již nyní nabízí pro obce dotace na projekty na dodávku a úpravu pitné vody

MŽP nabídne obcím od 1. září 2020 čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody. Dostane se na cca 300 obcí.

Dotace pro obce na přípravu projektů proti suchu, ilustrační foto redakce

Nový dotační titul MŽP urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021

Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody. Rezort tak umožní včas nachystat dostatek kvalitních projektů, které se již od příštího roku budou moci ucházet o podporu z evropských fondů na jejich realizaci.

Nové programové období operačních programů se naplno rozeběhne v příštím roce, už nyní ale obce mohou začít chystat své projektové a zadávací dokumentace na výstavbu vodovodů, úpraven vody a přivaděčů, včetně související výstavby kanalizací.

  • Finance na jejich přípravu mohou čerpat z úplně nové výzvy Národního programu Životní prostředí.
  • Žádosti je možné podávat od 1. září 2020 do 29. ledna 2021, nebo do vyčerpání alokace.
  • Je připraveno celkem 250 milionů korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR.
  • Dotace na pořízení projektové přípravy na vybudování vodovodu, úpravny vody, přivaděčů, včetně související výstavby kanalizace pokryje až 90 % výdajů a vyšplhat se může až na částku 5 milionů korun.
  • Oprávněnými příjemci mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než poloviny veřejnoprávními subjekty. Příjemce musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury.

Co konkrétně je možné do projektové přípravy zahrnout upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman: „Obcím zafinancujeme kompletní dokumentaci, tzn. počáteční podkladové studie jako je například geologický či hydrogeologický průzkum, odborný posudek, dále projektovou i zadávací dokumentaci. Peníze obcím navíc poskytneme zálohově a teprve po doložení skutečných výdajů bude provedeno vyúčtování dotace.“

Očekáváme, že o dotace bude veliký zájem, proto by obce neměly s podáním žádosti příliš dlouho váhat. Jakmile bude alokace výzvy naplněna, příjem žádostí bude uzavřen. Průměrné náklady na projektovou přípravu se pohybují např. u 20 milionového projektu kolem osmi set tisíců korun. Předpokládáme tedy, že podpoříme něco kolem tří stovek projektů a připravíme tak investice v hodnotě kolem 6 miliard korun pro rychlé a efektivní čerpání z nového OPŽP,“ uzavírá Petr Valdman.

Přístup ke kvalitní pitné vodě pro dalších více než 300 obcí a měst

Nastartujeme tak rychlé čerpání evropských peněz z nového programového období 2021–2027. Naším dlouhodobým cílem je, aby obyvatelé obcí a měst měli přístup ke kvalitní pitné vodě. Jen v letošním roce jsme na podporu výstavby vodovodů, úpraven vody a přivaděčů mezi obce rozdělili už jednu miliardu korun. Nyní dáme šanci dalším třem stovkám obcí, kterým zafinancujeme kompletní dokumentaci nezbytnou pro zahájení těchto finančně a časově náročných projektů. O prostředky na jejich vlastní realizaci si pak obce požádají v novém Operačním programu Životní prostředí,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

 
 
Reklama