Značkové změkčovače vody bez soli aneb inovace na téma TVRDÁ VODA

Datum: 24.2.2016  |  Autor: Petra Šnajdrová  |  Organizace: WEVODA s.r.o.  |  Firemní článek

Pomůže nám nová technologie na úpravu vody vyřešit nekončící boj s vodním kamenem? Nebo se spíše jedná o ideální kompromis, kdy se upravenou vodu nemusíme bát pít, protože obsahuje potřebné minerály a přitom tyto minerály nepoškodí vybavení, které by jinak díky vodnímu kameni nefungovalo tak dobře či tak dlouho jak chceme?

WEVODA s.r.o.
Ochoz u Brna 324
664 02 Ochoz u Brna

tel.:+420 603 225 297
e-mail:
web:www.wevoda.cz

Tvrdost vody a historie její úpravy

Nejstarší zachované údaje o úpravě pitné vody byly zaznamenány v období starověkého Řecka a v sanskrtských spisech spadajících do období dva tisíce let před naším letopočtem. Počátkem devatenáctého století se vývoj na téma úprava pitné vody rozšířil od prevence proti nemocem přenášených vodou o úpravu řešící vlastnost tvrdá voda. První výsledky výzkumu zjistily, že některé v přírodě se vyskytující zeolity mají vlastnosti, které umožňují provádět na svém povrchu výměnu iontů. Díky těmto zjištěním byly již v roce 1903 na trh poprvé uvedeny zařízení, které využívají ionty sodíku k výměně za minerální látky způsobující vlastnosti označované jako tvrdá voda.

Tvrdá voda má vysokou koncentraci rozpuštěných minerálních látek, zejména jde o vápník a hořčík, železo, oxid křemičitý a mangan. V obecné rovině se každá voda obsahující větší množství těchto minerálů, označuje jako tvrdá voda. Podle asociace pro kvalitu vody (WQA) je definován pojem měkká voda, jako voda obsahující méně než 17,1 mg / l všech minerálů. Tvrdost vody se uvádí v několika jednotkách. U nás nejpoužívanější jsou stupně °dH nebo mmol / l.

Během prodeje zařízení pro úpravu tvrdosti vody na bázi iontové výměny, byl pro řadu zákazníků termín ion a iontová výměna nesrozumitelný, protože nevěděli co „iontová výměna“ je. Bylo složité a zdlouhavé provádět osvětu a vysvětlovat teorii při prodeji těchto zařízení. Ve snaze zjednodušit a lépe vysvětlit, jak toto zařízení pracuje a proč ho spotřebitelé potřebují, začali výrobci iontoměničů používat pojem, který se stal na trhu používaným dalších 100 let. Protože se pomocí zařízení upravovala tvrdá voda tak, že byla pocitově „měkčí" zavedl se termín „změkčovač vody".

Více než 100 let a miliony prodaných iontoměničů proměnily pojem „změkčovač vody“ ve frázi a lidé si tuto frázi spojili se zařízením na výměnu iontů (solí). Skutečnost je taková, že název „změkčovač vody“ je pouze výraz marketingu, aby veřejnosti zjednodušil porozumět, jakým způsobem systém využívající výměnu iontů funguje. Za posledních 100 let a především v posledních letech, byly vyvinuty další technologie upravující tvrdost vody či odpovídající na otázku jak odstranit vodní kámen. Nové vzrušující technologie, které byly dovedeny k dokonalosti, nám nabízejí širokou škálu možností použít různá zařízení pro „změkčování vody“ a vyřešit problémy, které tvrdá voda způsobuje.

Jak odstranit vodní kámen?

Aktuální nabídku změkčovačů vody na trhu lze rozdělit na technologie, které upravují vodu chemicky a technologie provádějící úpravu vody fyzikálně. Mezi změkčovače využívající chemii patří původní způsob změkčování vody na bázi soli a výměny iontů. Tato technologie je velmi účinná, nicméně je otázkou, zdali je chemicky upravenou vodu vhodné pít či jinak využívat v domácnosti. Tyto zařízení se dají s úspěchem využít při úpravě vody do uzavřených otopných soustav nebo na úpravu vody technologické.

Podle nejnovějších doporučení světové zdravotnické organizace WHO, se má při volbě technologie úpravy pitné vody provádět analýza rizik spojených s její zdravotní nezávadností. Pro řešení vlastnosti tvrdá voda to znamená, že budoucnost při úpravě pitné vody mají zejména změkčovače vody, které fungují fyzikálně a nemění složení vody. Po řadě neúspěchů s nejrůznějšími metodami fyzikální úpravy vody se snad na trhu konečně objevil systém, který pracuje spolehlivě, neovlivňuje kvalitu a složení vody a lze ho využít i pro otopné soustavy. Označení změkčovač vody bez soli vystihuje princip fungování tohoto zařízení. I když se zpočátku strhla diskuze, jestli se jedná o změkčovače vody nebo kondicionér, protože prakticky se z vody vápník neodstraňuje, pouze se mění jeho forma, aby se dál v rozvodech studené i teplé vody neusazoval a netvořil vodní kámen. V rozboru vody upravené změkčovačem bez soli najdete stejné hodnoty vápníku i hořčíku jako jsou hodnoty před úpravou.

Několik let využití této technologie v USA, nechalo za sebou diskuze o správném označení těchto zařízení a většina předních výrobců nabízí oba systémy jako alternativy. Období sucha, které postihlo naplno Kalifornii, ale i další státy v Americe však jasně ukázaly směr, kterým tvrdá voda a její úprava půjdou v budoucnu. Změkčovače bez soli nepotřebují do vody nic přidávat a nemusí se provádět regenerace náplně, která při pravidelném proplachování plýtvá nemalým množstvím vody vypouštěným do kanalizace. Navíc solanka vypouštěná u změkčovačů na bázi soli není látkou snadno odstranitelnou na čistírnách odpadních vod. Tyto fakta znamenají, že jsou změkčovače vody na bázi soli na řadě míst v USA zakázány nebo je podporována jejich výměna za řešení bez soli, jako ekologické řešení, které chrání přírodu a šetří drahocennou vodu v období jejího nedostatku.


Tenhle myšlenkový posun se dá přirovnat k všeobecně známému vývoji priorit v automobilovém průmyslu. Ještě před třiceti lety se dobré auto hodnotilo podle maximální rychlosti uváděné výrobcem. Nyní málokterý zákazník u nového automobilu řeší rychlost. Důležitým se stalo pohodlí, bezpečnost, vliv na životní prostředí, náklady na provoz anebo design. Něčeho podobného si lze všimnout i v ostatních odvětvích, úpravy vody nevyjímaje. Zákazník už nehledá zařízení, které nám z vody nejlépe odstraní vápník a hořčík. Dnes už víme, že tyto minerály v pitné vodě chceme. Zákazník hledá zařízení, které ponechá minerály ve vodě, ale zabrání tomu, aby se tvořil vodní kámen, a to vše s minimálním nárokem na údržbu a nákladem na provoz.

Vodní kámen je tvrdá usazenina, kterou můžete najít ve varné konvici, v potrubí a ohřívačích vody u otopných soustav. Často se nachází na vnitřním povrchu starého potrubí a povrchu, kde se voda odpařuje a zvyšuje svoji koncentraci minerálními látkami. Kromě toho, že je vodní kámen nevzhledný a těžko se čistí, vážně ohrožuje fungování a životnost většiny spotřebičů a jejich komponentů.

Budoucnost změkčování aneb zelená cesta?

Více se o nové technologii změkčování vody bez soli můžete dočíst na stránkách výrobců těchto zařízení. V České Republice a na Slovensku jsou k dispozici změkčovače vody bez soli například od společnost Pelican Water Systems, která patří k lídrům této nové technologie, kterou uvádí pod názvem NaturSoft. Jak se tyto systémy osvědčí v budoucnu a jak se změní úprava tvrdé vody v domácnostech? Na zkušenosti s těmito systémy jsme se zeptali zástupce společnosti WEVODA s.r.o., která u nás výrobky Pelican Water Systems zastupuje.

Můžete porovnat změkčování na bázi soli a bez soli?


Pocitově je voda změkčená technologií NaturSoft více přirozená. Nevzniká pocit kluzký nebo slizký jako v případě změkčení solí. Voda z přírody bez úpravy nikdy nechutná jako voda změkčená solí. Použitím technologie NaturSoft produkuje mýdlo více pěny ve srovnání s neupravenou tvrdou vodou. Nicméně, tuto pěnu z mýdla opláchnete rychle a čistě. Benefitem technologie NaturSoft tak je menší spotřeba mýdla a šamponů, nevznikají sedliny na povrchu kávy nebo čaje, atd.

Co čekat v případě nahrazení změkčovače se solí?

Pravda je taková, že pokud necháte u obou technologií vodu uschnout na jakémkoliv povrchu, zanechá za sebou skvrny. Tyto skvrny se u technologie NaturSoft dají jednoduše otřít i tam, kde byste u neupravené vody museli používat speciální čisticí prostředky. Ti, kteří si vyměňují změkčovač vody na bázi soli za změkčovač NaturSoft budou mít menší spotřebu mýdlových a čisticích prostředků. Obsah sodíku v soli způsobuje u změkčené vody více pěny. Oblečení vyperete i bez přebytečného mýdla a pěny, navíc máchání a vysušení bude jednodušší. To samé s myčkou na nádobí – budete potřebovat méně tablet nebo mycích prostředků. Chuť vody nebude ovlivněna, protože do vody nejsou přidávány žádné chemikálie. Při sprchování ze sebe rychleji smyjete mýdlo nebo sprchový gel bez pocitu, že je ještě mýdlo na kůži. NaturSoft zabrání vzniku vodního kamene, korozi potrubí a dokonce odstraňuje i stávající vodní kámen. Starší ohřívače vody, je dobré po počátečním provozu vyčistit z důvodu odstranění vodního kamene a usazenin. Ohřívač vody pak bude pracovat efektivněji a ušetří náklady za ohřev vody.

Změkčovač vody bez soli NaturSoft se umísťuje na hlavní přívod vody, kterou upravuje bez nutnosti používat sůl nebo jiné chemikálie a nabízí výkon certifikovaný DVGW na 99,6 %. Přírodní změkčení vody bez použití elektřiny a údržby, zachovává ve vodě zdraví prospěšné minerály, zabraňuje tvorbě vodního kamene a dokonce odstraňuje i ten stávající vodní kámen. Toto zařízení pracuje bez dodatečných nákladů na provoz a v souladu s přírodou a se zdravím lidí.

BEZ PROPLACHOVÁNÍ
funguje bez potřeby odpadu a neplýtvá vodou pro regeneraci

 

BEZ ELEKTŘINY
pracuje bez elektřiny a šetří náklady na provoz

 

ZELENÁ PLANETA
je navrženo v souladu s přírodou a chrání naše životní prostředí

 

ZDRAVÍ
upravuje vodu tak, aby neobsahovala nežádoucí chemikálie

 

ÚSPORA
Chrání před škodami, které způsobuje vodní kámen a usazeniny

 

Náplň změkčovače NaturSoft tvoří speciálně navržené granule, které mají na povrchu strukturu uhličitanu vápenatého. Vápník obsažený ve vodě je přitahován na povrch granulí, kde mění svoji formu. Mikrokrystaly, obsahující vápník, se uvolňují do protékající vody a dále už nevytváří vodní kámen. Dokonce dokáží fungovat jako granule ve změkčovači a odstraňují i stávající vodní kámen v rozvodech a ohřívači.

Výhody systému:

  • DVGW certifikovaná účinnost 99,6 %
  • Přirozeně změkčuje vodu bez chemikálií
  • Ponechává zdravé minerály Ca, Mg
  • Odstraňuje i stávající vodní kámen

Co dělá NaturSoft unikátní?

Účinnost systému spočívá v náplni, kterou tvoří granule. Tyto granule zajišťují, že nevznikne vodní kámen ve vaší domácnosti v rozvodech teplé a studené vody a u spotřebičů. V německém DVGW byla testována účinnost granulí NaturSoft v prevenci proti vzniku vodního kamene spolu s dalšími dvěma předními výrobci. Vzorky granulí do změkčovače byly shromážděny přímo od výrobců. Německý institut pro testování DVGW je největší certifikační orgán v Evropě, který zajišťuje bezpečnost a kvalitu vody průmyslových výrobků prostřednictvím důkladného testování. Laboratoř simulovala použití v reálném světě, průtok odpovídal spotřebě vody čtyřčlenné rodiny po dobu jednoho roku. Následují výsledky testování všech tří vzorků.

NaturSoftVzorek AVzorek B


účinnost 99,6 %účinnost 72,0 %účinnost 5,01 %
certifikát DVGW ANOcertifikát DVGW NEcertifikát DVGW NE
životnost 12,5 letživotnost 6 letživotnost 3–5 let
záruka doživotnízáruka 6 letzáruka 10 let

Náplň ve změkčovači NaturSoft jsou navržena tak, že vyžaduje pouze 3 sekundy styku s vodou, jiné systémy vyžadují 9 sekund nebo více. NaturSoft granule nemusí být vyměněny, jiné systémy vyžadují výměnu jednou za 3–6 let za cenu 10.000 až 20.000,– Kč.

Tvrdá voda u nás trápí většinu domácností bez ohledu, zdali mají vlastní zdroj vody nebo jsou napojeny na veřejný vodovod. Vodárny tvrdost vody neupravují, protože na kvalitu vody pohlíží z hlediska její zdravotní nezávadnosti a řídí se vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Je na každém hospodáři, aby ochránil domácnost nebo objekt, který spravuje. Ti zkušenější provedou prevenci proti vodnímu kameni bez otálení, ostatní k investici přistoupí až po velkých výdajích na opravy a výměny spotřebičů, vodovodních baterií nebo kotlů či ohřívačů vody.

 

Datum: 24.2.2016
Autor: Petra Šnajdrová
Organizace: WEVODA s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Voda, kanalizace

logo WAVIN EKOPLASTIK
logo MEA
logo WILO
logo NICOLL ČR
logo ASIO
logo RAYCHEM
 
 

Aktuální články na ESTAV.czSchell - komplexní řešení pro veřejné sanitární prostoryZájem firem a odborné veřejnosti o oblast šetrného stavebnictví rosteTřetina Čechů netuší, v jaké energetické třídě je jejich dům či bytNové administrativní centrum AFI Karlín bude příkladem možností vertikálních zahrad