Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vodovody a kanalizace v České republice - souhrnné statistické údaje za rok 2007

Článek uvádí zajímavá data, např. specifické množství vody fakturované na domácnost a vývoj cen vodného a stočného 1998-2007.

Souhrnné statistické údaje

 • Počet obyvatel ČR: 10,322 mil. obyv.
 • Počet obyvatel zásobovaných z vodovodů: 9,525 mil. obyv. 92,3%
 • Celkem vyrobeno pitné vody (bez vody užitkové): 679,2 mil.m3, z toho pro domácnost: 342,4 mil.m3
 • Ztráty pitné vody v trubní síti: 126 mil.m3, 18,5%
 • Počet obyvatel připojených na kanalizaci: 8,344 mil. obyv. 80,8%
 • Celkem vyčištěno odpadních vod (bez vod srážkových): 497,6 mil. m3 95,8%

Souhrnné statistické údaje

 • Počet vodovodů: 4 460 ks
 • Počet ÚV: 1 734 ks
 • Počet osazených vodoměrů: 1 856 847 ks
 • Počet vodovodních přípojek: 1 842 120 ks
 • Specifická spotřeba vody pro domácnost: 98,5 l/os/den
 • Počet kanalizačních přípojek: 1 289 078 ks
 • Počet ČOV: 2 065 ks