Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Regulační ventily pro vyvážení a udržení teploty a hygieny TV

Je známým problémem zejména ve větších panelových domech zajištění vyvážení cirkulačních smyček teplé užitkové vody (dále TV). Ve větších panelových domech chceme zejména, aby byla uživatelům k dispozici TV co nejrychleji po otevření kohoutku TV. Aby uživatel nemusel odpouštět několik minut „studenou“ TV než mu začne natékat TV o požadované teplotě. Tento problém je citelný zejména u delších objektů s několika vchody. Pokud srovnáme náklady na TV uživatelů na nejbližších cirkulačních smyčkách k vstupu do systému TV a uživatelů na koncových cirkulačních smyčkách, zjistíme, že uživatelé na konci platí více. Je to dáno tím, že než jim začne natékat TV trvá to někde i minuty, ale vodoměry měří nekompromisně dodané množství všem stejně. Uživatelé na nejbližších smyčkách mají obvykle TV okamžitě bez zpoždění.

Dalším problémem je v současné době i nebezpečí výskytu bakterie Legionelly v systémech TV. Její likvidace a omezení v systému se provádí termickým proplachem teplou vodou při teplotách nad 68°C nebo chemicky.

Firma Danfoss nabízí osvědčené řešení instalací multifunkčního termostatického cirkulačního ventilu MTCV, který je vyroben z mosazi neobsahující olovo. Tento ventil se možné používat ve třech verzích:

Obr. 1 Základní verze - A
Obr. 1 Základní verze - A
Obr. 2* Samočinná verze ventilu s funkcí automatické tepelné dezinfekce - B * teploměr jako příslušenství
Obr. 2* Samočinná verze ventilu s funkcí automatické tepelné dezinfekce - B
* teploměr jako příslušenství
Obr. 3 Verze s elektronicky řízeným dezinfekčním procesem - C
Obr. 3 Verze s elektronicky řízeným dezinfekčním procesem - C

Již základní verze A je vybavena tak, abychom, pokud se rozhodneme kromě termického vyvážení provádět i termickou likvidaci Legionelly, stačí armaturu MTCV ve verzi A doplnit termostatickým dezinfekčním modulem B a tím zajistit propustnost ventilu i při teplotách TV nad 68°C. Teplota TV pro uživatele se nastavuje přímo na modulu A a tuto teplotu můžeme kontrolovat teploměrem umístěným do první šachty ventilu MTCV. Instalací modulu B máme zajištěno, že pokud modul A je zavřen při cca 55°C, modul B se při při dezinfekčním proplachu při cca 50°C začíná otevírat a umožní proplach cirkulační smyčky průtokem teplé vody 65 až 75°C. Pokud chceme dezinfekční proces teplotně a časově řídit (např. v nemocnicích, hotelech atp.) modul B můžeme doplnit adaptérem (modul C), který nám umožní připojení elektrického termopohonu TWA-A. Pokud současně do jímky teploměru umístíme teplotní čidlo ESMB PT 1000 (modul C), můžeme dzinfekční proces řídit teplotně i časově speciální řídicí jednotkou CCR.

Regulační charakteristika MTCV
Regulační charakteristika MTCV

Na dalším obrázku je principiální osvědčené základní schéma zapojení MTCV, které se již několik let používá ve větších panelových domech. Je důležité namontovat ventily MTCV do všech cirkulačních smyček v objektu.

Příklad umístění základní verze MTCV v systému rozvodu teplé vody (užitkové)
Příklad umístění základní verze MTCV v systému rozvodu teplé vody (užitkové)

Použitím MTCV vznikají nejen úspory tepelné energie, ale podstatně se sníží i množství cirkulované TV. Při instalaci oběhového čerpadla s proměnnými otáčkami dosáhneme i úspory elektrické energie na celoroční provoz oběhového čerpadla.

Při nasazení řídící jednotky CCR dosáhneme zajištění kompletní regulace dezinfekčního procesu v každé jednotlivé stoupačce, optimalizace celkové doby dezinfekce, možnost volby doby a času dezinfekce, průběžné měření a monitorování teploty vody v každé stoupačce a také možnost připojení k regulátoru předávací stanice nebo kotelny (např. Danfoss ECL) nebo k BMS (RS 495).

A) Nepřímo připojená topná soustava s paralelním systémem okamžité dodávky teplé (užitkové) vody - nezávislý systém CCR-2, B) Nepřímo připojená topná soustava 
s paralelním systémem okamžité dodávky teplé (užitkové) vody - závislý systém CCR-2
A) Nepřímo připojená topná soustava s paralelním systémem okamžité dodávky teplé (užitkové) vody - nezávislý systém CCR-2
B) Nepřímo připojená topná soustava s paralelním systémem okamžité dodávky teplé (užitkové) vody - závislý systém CCR-2

DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.

Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...