Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové čerpadlové jednotky ESBE a 5 typů jednotek FLEXI – prodejní akce

Čerpadlové jednotky s novou generací směšovacích ventilů s progresivní regulační charakteristikou VRG430 jsou ideální pro soustavy s energeticky úspornými čerpadly a proměnným průtokem. Nehrozí předimenzování a rozkolísaná regulace.

Prodejní akce na nové čerpadlové jednotky ESBE

ESBE nabízí čerpadlové jednotky pro nejrůznější účely, s energeticky úspornými čerpadly Wilo a Grudfos, v DN25 a DN32. Jednotky jsou vybaveny různými servopohony, regulátory a ventily firmy ESBE.

Jednotky vybavené směšovacím ventilem VRG430 s progresivní regulační charakteristikou mohou sloužit v systémech 0–40 kW, jelikož tento 1 ventil VRG430 je schopen nahradit 4 běžné ventily s lineární charakteristikou a kvs 2, 4, 6 či 8, při zachování správné autority ventilu v systému.

Jednotky mohou sloužit k nejrůznějším účelům od přímé dodávky topné vody, přes konstantní či ekvitermní regulaci topné vody až po regulaci teploty vratné vody pro kotle na pevná paliva. Jednotky je možno zapojovat spolu s rozdělovači ESBE GMA pro 2 až 3 jednotky. Jednotky jsou vybaveny izolačními pouzdry a jsou vybaveny odpojovacími kulovými kohouty s teploměry a zpětnou klapkou.

ESBE uvádí na trh i řadu jednotek, nazvanou FLEXI

Tyto jednotky se dodávají bez předinstalovaných čerpadel a je na prodejci nebo zákazníkovi aby si sám zvolil jakékoliv čerpadlo stavební délky 180 mm podle svých potřeb a požadavků k následné instalaci jednotky FLEXI.

To poskytuje to prodejci i zákazníkovi, větší volnost ve výběru značky, typu i cenové úrovně čerpadla. Jednotky FLEXI jsou vybaveny izolačními kryty, které se dají upravit tak, aby dokonale izolovaly jakýkoliv typ čerpadla.

Jednotky FLEXI v dimenzi DN 25 a jsou vybaveny termostatickým nebo trojcestným, směšovacím ventilem VRG430, bez servopohonu i se servopohonem nebo i s ekvitermním regulátorem, popřípadě bez ventilů a pak slouží pouze k přímé dodávce vody do systému.

V současné době je v nabídce 5 typů jednotek FLEXI a v současné době jsou tyto jednotky nabízeny za speciální zaváděcí ceny.

ESBE Flexi GRF111
ESBE circ unit application
ESBE Flexi free pump choice

ESBE - ventily, servopohony, klapky
logo ESBE - ventily, servopohony, klapky

Zavádíme nové standardy toho, co mohou ventily a pohony dokázat v různých systémech. Všechny naše výrobky se vyznačují jednou nebo několika z následujících vlastností: spotřebovávají méně energie, zlepšují pohodlí a zvyšují bezpečnost ve vytápěcích, ...