Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Moderní akumulační nádrže a inteligentní řízení zdrojů

Kombinace několika zdrojů tepelné energie se stala běžnou součástí návrhu moderních otopných soustav. Důvodů je hned několik. Jde zejména o požadavek investorů staveb na diverzifikaci zdrojů energie tak, aby uživatelé objektů nemuseli být závislí pouze na jednom typu paliva a jednom dodavateli, dále to může být požadavek na instalaci zdrojů, jejichž efektivita se mění s jednotlivými ročními obdobími nebo režimy provozu a je nutné tedy operativně zvažovat výhodnost využití nebo sepnutí jednotlivých zdrojů při různých okolnostech. Každý zdroj energie vyžaduje jiný akumulační objem a jeho efektivita se mění s různou dosaženou teplotou. Vhodně zvolenou akumulační nádrží a inteligentním řízením je možné zajistit optimální podmínky pro provoz každého zapojeného zdroje energie a tedy udržovat jeho provoz co nejefektivnější.

Pro tyto kombinované systémy firma Regulus přichází s novinkou v sortimentu akumulačních nádrží a to s kompletně vystrojenou nádrží Lyra. Pro jejich řízení jsme vyvinuli vlastní inteligentní regulátor IR12.

Akumulační nádrž Regulus Lyra

LYRA je plně vystrojená akumulační nádrž sloužící pro přípravu teplé vody a vytápění v objektu. V podobě modulů na sobě nese vše potřebné pro úsporné vytápění a přípravu teplé vody – čerpadlovou skupinu pro okamžitou přípravu teplé vody, solární čerpadlovou skupinu, čerpadlovou skupinu pro otopné okruhy, elektrická tělesa a další příslušenství. Nádrž je konstruována tak, aby veškeré připojené zdroje pracovaly s maximální účinností. Ve spolupráci s inteligentní regulací je zajištěno hospodárné zacházení s energií od solárního systému, kotle (na biomasu, dřevo, plyn, olej) či krbu při zachování maximálního komfortu vytápění i dodávky teplé vody. Lyra se vyrábí ve 4 variantách – pro jeden nebo dva otopné okruhy, s přípravou teplé vody s cirkulací nebo bez cirkulace.

Pro dokonalejší teplotní stratifikaci je nádrž rozdělená na dvě samostatné, propojené části. Horní část je prioritně dohřívána na vyšší požadovanou teplotu konvenčním zdrojem energie. Ve spodní části nádrže je integrován velkoplošný solární výměník pro možnost připojení většího solárního systému (do cca 20 m2 plochy kolektorů). Pro maximalizaci solárních zisků je vratná voda z otopné soustavy podle její dosažené teploty a teploty v akumulační nádrži přepínána pod či nad tento výměník, stále však do spodní části nádrže.


Akumulačná nádrž LYRA získala čestné uznání na výstavě AQUA-THERM Nitra 2013.

Solární systém je v době slunečního svitu schopný ohřát celou nádrž bez nutnosti spínání dalších zdrojů energie. V případě nedostatku energie ze solárního systému je možné do nádrže jako bivalentní zdroj připojit dvě elektrická topná tělesa o výkonu až 24 kW, plynový kotel, krbovou vložku, krbová kamna, kotel na pelety i ostatní kotle na pevná paliva. Ty dohřívají vodu předehřátou solárním systémem na požadovanou výstupní teplotu. Ta je akumulována v horní části nádrže, odkud je odebírána do systému vytápění a přípravy teplé vody.

Příprava teplé vody je realizována průtokovým způsobem v čerpadlové skupině s vysoce výkonným deskovým výměníkem osazené přímo na plášti akumulační nádrže. Teplá voda je tak připravována okamžitě podle potřeby a nemusí být skladována v zásobníku. Průtokovým ohřevem je zajištěna její požadovaná kvalita a je zamezeno vzniku bakterií Legionella.

Úsporným cirkulačním čerpadlem je zajištěn řízený oběh teplé vody a tedy i možnost využití této akumulační nádrže pro přípravu a distribuci teplé vody i v rozlehlejších objektech.

Díky dostatečnému dochlazení vody za deskovým výměníkem v čerpadlové skupině je zajištěna vysoká účinnost připojeného solárního systému. Osazený termostatický ventil před čerpadlovou skupinou omezuje tvorbu vodního kamene.

Na akumulační nádrži je osazena i samostatná čerpadlová skupina s možností řízení dvou nezávislých směšovaných otopných okruhů. Teplá voda pro vytápění je prioritně odebírána ze spodní části akumulační nádrže ohřívané solárním systémem, nebo jiným obnovitelným zdrojem tepla. Pokud teplota naakumulované vody není dostatečná, speciální (tzv. bivalentní) čtyřcestné ventily přimíchávají teplou, dohřívanou otopnou vodu z horní části nádrže se zapojeným bivalentním zdrojem.

Obr. 1 – Akumulační nádrž Regulus Lyra
Obr. 1 – Akumulační nádrž Regulus Lyra
Obr. 2 – Zapojení akumulační nádrže Regulus Lyra
Obr. 2 – Zapojení akumulační nádrže Regulus Lyra

Zásadní roli ve správném fungování systému hraje jeho regulace a vhodné zapojení jednotlivých zdrojů. Každý zdroj vyžaduje pro svůj efektivní provoz jiné podmínky. Nevhodným zapojením jednotlivých zdrojů vůči sobě je možné celý systém, či některé zdroje úplně degradovat. Dodržením požadavků pro efektivní provoz každého z nich se pak jednotlivé, jak obnovitelné, tak i tradiční zdroje energie vhodně doplňují a tvoří tak jeden kompaktně fungující celek.

Inteligentní, programovatelný regulátor Regulus IR12

Navržená regulace musí odpovídat jednotlivým zapojeným zdrojům. Současné moderní inteligentní regulátory Regulus dokážou řídit celý systém s upřednostněním obnovitelných zdrojů, tak aby bylo dosaženo požadovaných energetických, potažmo finančních úspor. Spínají a řídí tyto zdroje tak, aby byly dosaženy optimální podmínky pro jejich chod. Zajišťují bezpečností a havarijní funkce celého systému. Tyto regulace slouží uživateli i jako přehledný monitoring soustavy, ukládají a vyhodnocují naměřená data. Mohou být vybaveny tabletem pro jednoduchou obsluhu a parametrizaci nastavených hodnot. K tomuto zásahu není potřeba jeho přítomnost v objektu, správa systému je možná přes internet. Tyto regulátory se mohou stát základem pro inteligentní řízení zařízení v celém domě jako např. osvětlení, řízení zatahování žaluzií, zabezpečovacího zařízení a dalšího vybavení domácnosti. Inteligentní regulátor Regulus IR12 je určen jak pro řízení jednotlivých zapojených zdrojů tepla, tak pro řízení vlastního vytápění, tzn. směšovaných otopných okruhů, dle uživatelem nastavených časových programů a teplot.

Obr. 3a – Inteligentní regulátor Regulus IR12Obr. 3b – TabletObr. 3 – Inteligentní regulátor Regulus IR12 a tablet

V kombinaci s tabletem, chytrým telefonem nebo počítačem probíhá nastavování a parametrizace jednotlivých hodnot celé technologie v uživatelsky velice přívětivém prostředí. Regulátor IR12 poskytuje možnost doplnění dalších modulů a tím adekvátně reagovat na požadavek investora např. na doplnění zdrojů tepla nebo úpravu otopné soustavy.

REGULUS – ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE TOPENÍ


Pro bližší informace Nás neváhejte nás kontaktovat na:
www.regulus.cz
e-mail: obchod@regulus.cz
tel: 241 764 506


REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.

Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...