Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přečerpání odpadní vody ze závěsného WC

Rok od roku stoupá obliba a využití závěsných WC na úkor dříve dominantních stojacích WC. Je zřejmé, že vzhledem ke konstrukci předstěnových modulů jsou technické požadavky na připojení přečerpávacího zařízení odlišné od situace, kdy je použito klasické stojací WC.

Jak tedy řešit přečerpání odpadní vody ze závěsného WC? Společnost SFA-SANIBROY jako největší světový výrobce tohoto typu čerpací techniky nabízí hned několik možných variant. Hned na počátku je nutno zmínit skutečnost, že všechna přečerpávací zařízení konstruovaná speciálně pro závěsná WC jsou určena pro použití v podmínkách běžného privátního provozního zatížení (bytové jednotky, rodinné domy, hotelové pokoje apod.). Vzhledem k nutnosti respektovat stavební hloubku předstěnových modulů jsou omezeny možné rozměry přečerpávacího zařízení. Tyto rozměry pak samozřejmě ovlivňují i možnou velikost vlastního elektromotoru přístroje a jelikož elektromotor je chlazen chladícím mediem uvnitř motoru, pak platí jednoduchá rovnice: menší elektromotor = menší množství chladicího media = menší účinnost chlazení.

Toto je pak hlavním důvodem, proč tato přečerpávací zařízení nejsou určena pro použití v podmínkách intenzivní provozní zátěže jako jsou např. veřejné toalety, toalety v restauracích apod. Pro řešení přečerpání odpadní vody ze závěsného WC v těchto veřejně přístupných instalacích je možno použít, pokud to dispozice prostoru umožňuje, sanitární kalové čerpadlo SANIBEST® určené pro intenzivní provoz. Další možností je použití centrální přečerpávací stanice SANICUBIC®Pro, která umožňuje připojit až 3 závěsná WC spolu s dalšími zařizovacími předměty. Tato řešení ovšem vyžadují skutečně důkladnou projekční přípravu respektující možnosti daného prostoru a podmínek vlastní instalace přečerpávacích zařízení, tak aby byl zajištěn skutečně bezproblémový provoz.


SANIBEST®
 
SANICUBIC® Pro

V oblasti běžného privátního použití je situace mnohem jednodušší, neboť k dispozici jsou tři přečerpávací zařízení pro závěsná WC. Záleží pak jen na prostorových dispozicích a požadavcích investora ohledně kombinace připojených zařizovacích předmětů a designu vlastní závěsné WC mísy. Základním a nejčastěji využívaným řešením je sanitární kalové čerpadlo SANIPACK®. Tento přístroj umožňuje připojit odpad nejenom ze závěsného WC, ale také z umyvadla, sprchy a bidetu. SANIPACK® se instaluje bezprostředně vedle předstěnového modulu WC a je třeba ve finální předstěně realizovat montážní otvor pro pozdější přístup k přečerpávacímu zařízení. Použití SANIPACK® poskytuje investorovi možnost výběru závěsné mísy tak, aby odpovídala jeho požadavkům na design celého prostoru. Toto řešení má ale své pevně dané požadavky na prostor potřebný k instalaci. Proto ho není možné bohužel použít v místnostech, které svými rozměry instalaci přečerpávacího zařízení vedle předstěnového modulu neumožňují.


SANIPACK®
 
SANIPACK®
 
SANIPACK®

V tomto případě lze s úspěchem použít výrobek ze skupiny kompaktních WC, což je unikátní skupina přístrojů ve výrobním programu SFA, SANICOMPACT® Star. Jedná se o kompletní předstěnové závěsné WC, které řeší prostorová omezení.SANICOMPACT® Star je dodáván se speciálním nosným předstěnovým rámem, technologie zpracování a přečerpání odpadní vody je umístěna v keramické míse. Kromě malých nároků na prostor má ještě jednu výhodu, a tou je malá spotřeba vody pro splachování. Na jeden splachovací cyklus spotřebuje pouze 3 - 3,5 l vody, což ve srovnání se standardním WC dává úsporu až 50%. Je to umožněno tím, že kompaktní WC nemá žádný rezervoár vody pro splachování. Voda je připojena přímo do zařízení a její napouštění je řízeno elektronickou jednotkou. Do SANICOMPACT® Star je možno připojit i odpad z umyvadla. Bohužel ani použití kompaktního WC není všeobjímající. Řeší sice případné prostorové problémy, ale má pevně daný design WC mísy a neumožňuje připojení odpadů ze sprchy a bidetu.


SANICOMPACT® Star
 
SANICOMPACT® Star

Společnost SFA, jako nositel technického pokroku v tomto specifickém oboru čerpací techniky, v loňském roce uvedla na trh nový produkt SANIWALL® Pro, který je odpovědí na všechny otázky spojené se závěsným WC a přečerpáním odpadní vody z něj: prostorové nároky pro instalaci, kombinace zařizovacích předmětů, možnost volby designu závěsné WC mísy.

SANIWALL® Pro je standardní předstěnový modul s integrovaným přečerpávacím zařízením. Prostor potřebný pro jeho instalaci je stejný jako u libovolného předstěnového modulu. Umožňuje přečerpávat i odpadní vodu z umyvadla, bidetu a sprchy. Montážní otvor pro přístup k vlastnímu přečerpávacímu zařízení se provádí pomocí demontovatelné krycí předstěny ve spodní části modulu. S využitím SANIWALL® Pro lze tedy realizovat závěsné WC spolu s koupelnou i v prostorách, kde to dosud nebylo možné.


SANIWALL® Pro
 
SANIWALL® Pro

Společnost SFA klade maximální důraz na kvalitu, bezpečnost, spolehlivost a komfort svých výrobků. Využívá pro tyto účely nezávislých certifikačních a kontrolních institucí, ale především svých více než padesátiletých zkušeností. Vždyť v roce 1958 byla vůbec prvním výrobcem tohoto typu čerpací techniky. Tím nejlepším důkazem kvality a technické úrovně je použití výrobků SFA v provozech jaderných elektráren, kde na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost zařízení jsou kladeny ty nejvyšší požadavky.

Veškeré informace o společnosti SFA a jejích produktech naleznete na webových stránkách: www.sanibroy.cz