Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Uponor Ecoflex, nejflexibilnější předizolované potrubí ve své třídě

Uponor Ecoflex je ucelený systém předizolovaného potrubí, který se využívá pro vedení pitné vody, teplé vody s cirkulací nebo pro přenos topné vody mezi jednotlivými budovami. Za účelem optimalizace nabízí systém několik variant předizolovaného potrubí.

Předizolované potrubí je nově nabízeno ve dvou variantách. Zásadní rozdíl je v typu použité izolace a je dobře patrný z obrázků 1 a 2. Na obr. 1 je zobrazen řez potrubí Uponor Ecoflex Thermo, kde základem je potrubí PE-Xa. To je pevně ukotveno na středu izolace z PEX pěny a uloženo v „psí kosti“, která barevně odlišuje přívod a zpátečku topné vody. Celá tato kontrukce je opatřena tvrzeným HDPE obalem, který je odolný UV záření. Konstrukce potrubí je detailně popsána níže.

Obr. 1 Uponor Ecoflex Thermo
Obr. 1 Uponor Ecoflex Thermo
Obr. 2 Uponor Ecoflex Thermo PRO
Obr. 2 Uponor Ecoflex Thermo PRO

Na obr. 2 je zobrazeno potrubí Uponor Ecoflex Thermo PRO. Potrubí vychází ze stejné koncepce, tedy potrubí PE-Xa. Izolační materiál je zde však použit PUR pěna, která má lepší izolační vlastnosti, zhoršuje a prodlužuje však výrazně montáž celého systému. Pro lepší flexibilitu je v malé vrstvě okraje izolace použita rovněž PEX pěna, která umožňuje lepší manipulaci a menší poloměry ohybu. Pod vnějším HDPE obalem je ještě tenká vrstva hliníku, která zajišťuje stabilitu a vlastnosti PUR pěny v průběhu času. Pro odlišení přívodního a vratného potrubí ve variantě twin je jedno z potrubí označeno modrým pruhem.


Oba systémy jsou plně kompatibilní a ideálním řešení je volba systému Thermo PRO pro páteřní sítě a připojení jednotlivých objektů flexibilnějším potrubím Thermo.

Potrubí Uponor Ecoflex je dodáváno vždy v kotoučích, které jsou v délkách požadovaných zákazníkem. Maximální délky jednotlivých potrubí jsou 100 nebo 200 m s ohledem na dodávanou dimenzi. Vzhledem k vynikající flexibilitě s minimálními poloměry ohybu je tak potrubí snadno instalovatelné v dlouhých trasách bez nutnosti spoje. Poloměry ohybu plynou vždy z použité dimenze a hodnoty jsou v rozmezí od 0,25 do 1,4 m.

Teplotní odolnost potrubí pro dlouhodobé použití je v případě použití kterékoli z variant s potrubím PE-Xa 80 °C. Krátkodobě je možné dosahovat teploty až 100 °C, ale tato hodnota je pouze poruchová a nesmí být v potrubí po celou dobu provozu.

Konstrukce potrubí Uponor Ecoflex Thermo

 1. Ochranné potrubí je vyrobeno z vysoce odolného PE-HD, chrání izolaci potrubí před vlhkostí, rázy a vnějším zatížením. Rýhování zvyšuje odolnost proti zatížení a také značně zvyšuje flexibilitu potrubí. Zároveň umožňuje velmi snadné ohýbání a tím usnadňuje libovolné profilování trasy potrubí. Ochranné potrubí je odolné UV záření, takže může být vedeno i po povrchu.
 2. Izolace je vyrobena ze zpěněného zesíťovaného polyethylenu. Vrstvená konstrukce hraje velmi důležitou úlohu při zajištění vysoké pružnosti celého potrubí. Struktura „uzavřených pórů“ izolačního materiálu brání pohlcování vlhkosti a tím i zhoršení izolačních vlastností (nasákavost izolace je méně než 1 %). Zvýšená je flexibilita díky vícevrstvé izolaci v takzvaném provedení „cibulových slupek“. Kompenzace délkové tepelné roztažnosti není nutná, jelikož vzhledem k flexibilitě PE-Xa potrubí je potrubí samodilatovatelné v rámci izolace.
 3. Dvoubarevná střední – izolace („dog bone“) usnadňuje rozlišení „přítoku“ a „zpátečky“ v případě dvojitého potrubí při spojování systému na vnější straně a také při vytváření spojů v inspekčních šachtách a k izolaci T kusu a podélného spoje.
  Obr.3 Uponor Thermo Twin
  Obr.3 Uponor Thermo Twin
 4. Medionosné potrubí je vyrobeno z PE-Xa nebo PE-HD. Vyznačuje se odolností vůči korozi a zarůstání, rovněž odolává většině chemických sloučenin. Díky velmi hladkému vnitřnímu povrchu značně omezuje tlakové ztráty při proudění kapaliny. Materiály potrubí: PE-Xa (Thermo a Aqua) a PE-100 (Supra). Nejvyšší bezpečnost a dlouhá životnost, nejvyšší odolnost proti napěťovým trhlinám.

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo je označení pro předizolované potrubí určené pro řešení rozvodů topné vody. Nabízené varianty jsou v provedení single (samostatné potrubí v izolaci) nebo twin (přívodní i vratná větev otopné soustavy jsou společně v jedné izolaci). Ve variantě Thermo jsou k dispozici dimenze potrubí od 25 do 125 mm. Je tedy možné z tohoto potrubí řešit jak propojení rodinného domu s tepelným čerpadlem, nebo navrhnout celý systém pro menší sídliště. V případě řešení celých sítí je vhodná kombinace variant Thermo a Thermo PRO. Z páteřních potrubí velkých dimenzí, kde jsou větší tepelné ztráty je vhodné řešení ve Variantě Thermo PRO, která zajistí minimální tepelné ztráty. Na koncových dopojích k jednotlivým budovám je vhodné použít naopak Ecoflex thermo s PEX izolací, se kterým se velice snadno realizují ohyby. Oba systémy používají stejný systém medionosného potrubí PE-Xa. Je tedy možná jakákoli kombinace obou variant.

Obr. 4 Uponor Ecoflex Aqua
Obr. 4 Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua

Ecoflex Aqua je primárně určeno pro rozvody teplé pitné vody. Jediným rozdílem je samotné medionosné potrubí, které je v tomto případě bez kyslíkové bariéry. Zásadní rozdíl je však v tloušťce stěny použitého PE-Xa potrubí, jelikož potrubí Ecoflex Aqua je s odolností PN 10. Ecoflex Aqua je dodáván ve variantě single v dimenzí 25 až 110 mm. Varianta twin je do dimenze 50 mm, s tím, že druhé potrubí je vždy dimenze 25 mm, která je pro cirkulační potrubí dostatečná.

Obr. 5 Uponor Ecoflex Supra
Obr. 5 Uponor Ecoflex Supra

Uponor Ecoflex Supra/Supra PLUS

Ecoflex Supra je potrubí tlakové řady PN 16, není zde však použito klasické PE-Xa potrubí, ale potrubí z materiálu PE100. Tepelná odolnost tohoto materiálu je maximálně 20 °C. Potrubí je tedy určeno zejména pro přívod studené pitné vody. V případě potřeby je toto potrubí možné dodat se samoregulačním kabelem, který chrání potrubí před zamrznutím.

Obr. 6 ukládání potrubí
Obr. 6 ukládání potrubí

Uložení potrubí

Potrubí Uponor Ecoflex se standardně ukládá do zeminy, ale je možné ho uložit i na konzole, nebo volně na povrchu. Hloubka uložení závisí na možnostech a požadavcích na zatížení na povrchu. Minimální hloubka uložení je 0,4 m, maximální potom 6 m. Vhodná hloubka je nezámrzná hloubka. Veškeré potrubí i tvarovky se speciálními boxy je možné uložit i pod komunikace se zatížením 60 t.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte technické specialisty společnosti Uponor na www.uponor.cz

Výhody:

 • mimořádná flexibilita potrubí
 • žádné usazeniny, inkrustace nebo koroze
 • mechanicky odolné pouzdro PE-HD
 • malé tlakové ztráty třením
 • extrémně snadná a rychlá montáž, jednoduché spojování potrubí
 • potrubí v dodávkách nařezáno na míru (až 200 m vedení bez spojů)
 • variabilita řešení (jednotrubkové, dvoutrubkové nebo čtyřtrubkové)

Instalační video

Flexibilní předizolovaný potrubní systém Ecoflex

Více informací

UPONOR, s.r.o. (CZ)
logo UPONOR, s.r.o. (CZ)

Uponor je jeden z předních světových dodavatelů technicky vyspělých potrubních systémů pro vnitřní rozvody vody a otopných soustav. Produkty Uponor: Plošné vytápění a chlazení Rozvody pitné a otopné vody Vnější rozvody Uponor představuje levný systém ...