Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nerezové odvodnění ve tvarech písmen ve FN Brno

Ve Fakultní nemocnici Brno pracuje gastro personál od konce loňského roku ve zcela zrekonstruovaném a nově vybaveném stravovacím provozu. Dle vedení nemocnice se v moderní kuchyni nejen připravují pokrmy s vysokou hygienickou bezpečností, ale významným přínosem je i snížení energetické náročnosti a nákladů. Instalací nových, úspornějších technologií došlo ke snížení spotřeby energií minimálně o 30 % proti předchozímu stavu.

MEA – nerezové odvodnění ve FN Brno
MEA – nerezové odvodnění ve FN Brno

Příprava projektu s sebou nesla řadu komplikací. K části, která řešila odvodnění a hygienickou bezpečnost provozu byl přizván i Projekční tým MEA.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o rekonstrukci staršího objektu, bylo nutno zvážit a navrhnout řadu technických detailů.

MEA – nerezové odvodnění ve FN Brno
MEA – nerezové odvodnění ve FN Brno

Komplikací bylo prostorové omezení. Jednou byla hloubka podlahové konstrukce, do které bylo nutné vložit nerezové vany MEA navržené do tvarů písmen C, E, F. Dalším bylo statické omezení pro probourání nosných stropních konstrukcí pro velikost otvorů v průměru 110, 120 a 220 mm.

Výroba nerezových odvodňovacích van z potravinářské oceli 304 také nebyla jednoduchá. I ve složitých tvarech bylo nutné vést spádování dna žlabů do jednoho místa a současně se vyrovnávat s výškovým omezením podlahy.

MEA – nerezové odvodnění ve FN Brno
MEA – nerezové odvodnění ve FN Brno

Žlaby se vyráběly do odpovídajícího tvaru na míru v 6 m délce. Následně se převážely na stavbu. Vzhledem k omezení přístupových chodeb a manipulaci byl nejdelší žlab dlouhý 6,4 m.

Výjimkou byly nerezové vany ve tvaru písmene E. Ty byly vyrobeny ze dvou částí a složeny až na staveništi. Vany v sobě mají systémové vpustě s vyjímatelnými zápachovými uzávěrkami a koši. V kuchyni byly vany osazeny nerezovými protiskluzovými rošty.

Do souvisejících provozních částí, tam kde se například jezdí s vozíky, byly instalovány nerezové štěrbinové žlaby MEA, které mají zaoblené, vyztužené hrany pro vysokou zátěž. Snadno se čistí a neomezují pohyb koleček.

MEA – nerezové odvodnění ve FN Brno
MEA – schéma nerezového štěrbinového žlabu FN Brno
MEA – výkres tvaru písmen nerezového odvodnění FN Brno

MEA nerezové vany pro gastro provoz:
www.mea-group.com/cz-wma/cs/products/nerezove-vany-pro-gastro

MEA nerezové štěrbinové žlaby:
www.mea-group.com/cz-wma/cs/products/nerezove-sterbinove-zlaby-do-potravinarstvi-nebo-kolem-bazenu

Video o technickém řešení nerezového odvodnění:

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Video o možnostech využití nerezového odvodnění v provozech:


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...