Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výjimečné materiály pro Váš bytový dům

Rychlá montáž a extrémní spolehlivost rozvodů RAUTITAN a RAUPIANO PLUS

Původní rozvody vody i kanalizace v bytových i panelových domech byly zhotovovány z materiálů s omezenou životností. Netěsnost, zatékání, rušivé zvuky a často i možné ohrožení obyvatel a jejich majetku – to jsou důsledky havarijního a špatného stavu kanalizačních rozvodů a rozvodů pitné vody v starších bytových domech. Částečné opravy potrubí problém neřeší, jen ho mírně odsouvají v čase do budoucna. Obzvlášť unikající splašková voda a s tím spojená koroze plynového potrubí představují bezpečnostní riziko. Proto se tato problematika logicky zařadila mezi priority, které bude muset v krátké době řešit většina společenstev vlastníků, či bytových družstev.

Rozvody pitné vody a teplé vody jsou na tom podobně jako kanalizace. Většina z nich je v důsledku tvrdé vody zanesená silnou vrstvou vodního kamene, který snižuje průtok a tlak. Zároveň jsou živnou půdou pro mikroorganismy, čímž voda ztrácí svou kvalitu a vhodnost k pití. Krom toho se setkáváme s netěsnostmi a poruchami. Výměna je nutná, přičemž je rozumné měnit všechny svislé rozvody vody, kanalizace a plynu najednou.

Trubky RAUTITAN jsou vyráběny z materiálu PE-Xa (polyetylen zesítěný za vysokého tlaku a teploty). Co do užitných vlastností předčí tento materiál všechny ostatní materiály používané v domovních instalacích.

Rozvody vody systémem RAUTITAN Vám nabízí:


  • velmi vysokou tepelnou odolnost
  • velmi vysokou tlakovou odolnost
  • velmi dlouhou životnost
  • extrémní rázovou odolnost (i při velmi nízkých teplotách)
  • extrémní odolnost proti vrypům
  • absolutní hygienická nezávadnost
  • absolutní nenáchylnost k zarůstání
  • vysokou chemickou odolnost a
  • paměťovou schopnost.

Nedávno představila společnost REHAU novou generaci svého usvědčeného instalačního systému RAUTITAN. Díky četným inovacím jsou již pokryty nejen oblasti rozvodů pitné vody a vytápění, ale i sprinklerová zařízení. Srdce té nové generace jsou fitinky a násuvné objímky RAUTITAN PX z polymerních materiálů, pomocí kterých optimalizovala společnost REHAU již po desetiletí osvědčenou spojovací techniku REHAU – násuvná objímka.

Stojíme si za svými slovy, a proto poskytujeme na RAUTITAN záruku v délce až 10 let.
Rozhodněte se pro RAUTITAN od REHAU!

Odhlučněná kanalizace RAUPIANO PLUS

Kanalizační potrubí se v panelových bytových domech starších 30 let dostávají na hranici své životnosti. Poruchy, jako například netěsnosti, zápach a korozí ohrožené potrubí vody a plynu, představují ohrožení majetku a bezpečnosti obyvatel. Výměna je nutná.

Proč právě RAUPIANO?

Podle průzkumů uskutečněných v zemích Evropské unie je právě hluk jednou z hlavních příčin nespokojenosti s vlastním bydlením. Jedním z nejvýraznějších zdrojů hluku je přitom sanitární zařízení s příslušným odpadním potrubím z azbestocementu nebo PVC.

Nejčastějším místem vzniku hluku v rámci vnitřní kanalizace jsou hlavní stoupací potrubí, která ruší více uživatelů bytových domů zároveň. Mnozí z nás tuto situaci pociťují denně na vlastní kůži. Navíc staré potrubí z azbestocementu, vzhledem ke své vysoké hmotnosti, nevykazuje až tak špatné akustické vlastnosti. Běžné potrubí z plastu (polypropylen nebo PVC) je na tom výrazně hůře. Bylo by proto hříchem při rekonstrukci nahradit staré potrubí novým s ještě horšími vlastnostmi.

Systém RAUPIANO PLUS splňuje ty nejvyšší požadavky na zvukovou izolaci a zabraňuje rozsáhlému šíření hluku vytvářeného průtokem odpadní vody v potrubí


REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...