Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kal z domácností pomocníkem v zemědělství? Nečistot ho zbaví moderní čistírna STM

Přečištěná voda pomocí technologie od českého výrobce Hellstein dosahuje vynikajících kvalit, a proto se dá využít například na zalévání. Otázkou je, co se zbylým kalem. Mnozí odborníci proti jeho používáním v zemědělství jako hnojiva mají výhrady, Hellstein má řešení.

Recyklace je pojmem, který poslední dobou skloňujeme čím dál častěji. Využívání odpadu jako suroviny pro další využití je skvělým nápadem, který šetří planetu, přírodní zdroje a energii. Ne jinak je tomu i u odpadních vod. Přečištěná voda pomocí technologie od českého výrobce Hellstein dosahuje vynikajících kvalit, a proto se dá využít například na zalévání. Otázkou je, co se zbylým kalem. Mnozí odborníci proti jeho používáním v zemědělství jako hnojiva namítají, protože může obsahovat vysoké množství toxických látek. Pro malá města však máme dobrou zprávu. Právě tady se skvěle osvědčila linka na zpracování kalu s čistírnou STM.

Voda na zalévání, kaly na hnojení

Kaly z odpadních vod obsahují velké množství zbytků léčiv, antibiotik, pracích a kosmetických prostředků a dalšího mikroznečištění. Ve velkých městech sem totiž spadají nejen odpadní materiály z domácností, ale i dešťové vody z cest a zpevněných ploch, ze zdravotnických a dalších zařízení. Jejich zpracováním a vypouštěním do přírody bychom zbytečně zatěžovali vodní ekosystémy, poškozovali už tak zkoušené životní prostředí a napáchali bez debat více škody než užitku.

To se na štěstí netýká odpadních vod z malých měst a venkova. Kaly ze septiků a žump nebo z předsazovacích nádrží čistíren pro rodinné domky a menší rekreační objekty rozhodně nedosahují tak vysokého toxického znečištění jako ve velkých aglomerací. Naopak jsou zdrojem cenných živin a po přečištění se dají zužitkovat jako hnojivo v zemědělství. Přitom nejde o nic nového. Tuto tradiční technologii zlepšování kvality půdy a její schopnosti zadržovat vodu známe více než sto let kdy již naši předkové močůvkou zalévali své pozemky.

Od kalu až na kompost

O vyčištění se postará linka na zpracování kalu s čistírnou STM. Na začátku celého procesu síto zbaví materiál jemných nečistot a poté se hmota uchovává v silu. Odpadní kal pak putuje do čistírny STM, kde se promíchává s aktivovaným kalem. Sada rotorů s biomasou na povrchu otáčením přivádí kyslík potřebný k dalšímu čištění, o které se postarají mikroorganismy. Biologicky zpracovaná směs se shromažďuje v dosazováku. Přebytečný kal se následně může využít ke kompostování.

Linka na zpracování kalu doplněná o čistírnu STM je vynikajícím pomocníkem při likvidaci odpadních vod obzvlášť v malých městech a na venkově, kde se nemusíme bát znečištění toxickými látkami. Rovněž vybudování separátní linky na zpracování směsných kalů ze septiků a jímek u velké městské čistírny na jednotné kanalizaci má svůj význam. Tento směsný kal je zde zpracován odděleně. Tady má smysl kal plný životadárných látek recyklovat a vracet zpátky do přírody. Byla by proto věčná škoda, aby skončil třeba ve spalovně.

Řešení na míru od firmy Hellstein

Vývojem technologie a výrobou zařízení STM se už dvacet let zabývá česká rodinná firma Hellstein. Celý systém pro své klienty navrhuje a dodává na klíč podle konkrétních potřeb. Má zkušenosti nejen s čištěním odpadních vod z domácností, ale i z průmyslových provozů. Není proto divu, že si technologie našla spoustu spokojených zákazníků u nás, ve Francii, v Irsku, Německu, Polsku, v asijských zemích i na americkém kontinentu.

Původ a vlastnosti fekálních kalů, společné zpracování v komunálních čistírnách, oddělené zpracování fekálního kalu a možnosti zhodnocení a likvidace fekálních kalů v článku: Fekální kal a jeho zpracování na čistírně odpadních vod STM.


Parametry linky Salzgitter Bad
Účinnost na CHSK nad 99% a účinnost na NH4-N nad 94%!
Účinnost na CHSK nad 99% a účinnost na NH4-N nad 94%!
Poměr kWh/kg CHSKelim velice nízký!
Poměr kWh/kg CHSKelim velice nízký!


Schéma linky Salzgitter Bad, Německo - biostupeň 3ks aerotor typu RR 4,2 x 3,0
Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Společnost Hellstein je evropský výrobce moderních čistíren odpadních vod a členem asociací čistírenských expertů s tradicí od roku 1999 a nabízí optimální koncepci řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z obcí, firem, živností ...