Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kal z domácností pomocníkem v zemědělství? Nečistot ho zbaví moderní čistírna STM

Datum: 25.3.2019  |  Organizace: Hellstein spol. s r.o.  |  Firemní článek

Přečištěná voda pomocí technologie od českého výrobce Hellstein dosahuje vynikajících kvalit, a proto se dá využít například na zalévání. Otázkou je, co se zbylým kalem. Mnozí odborníci proti jeho používáním v zemědělství jako hnojiva mají výhrady, Hellstein má řešení.

Hellstein spol. s r.o.
Vlčovice 11
74221 Kopřivnice

tel.:+420 596 890 123
e-mail:
web:www.hellstein.cz

Recyklace je pojmem, který poslední dobou skloňujeme čím dál častěji. Využívání odpadu jako suroviny pro další využití je skvělým nápadem, který šetří planetu, přírodní zdroje a energii. Ne jinak je tomu i u odpadních vod. Přečištěná voda pomocí technologie od českého výrobce Hellstein dosahuje vynikajících kvalit, a proto se dá využít například na zalévání. Otázkou je, co se zbylým kalem. Mnozí odborníci proti jeho používáním v zemědělství jako hnojiva namítají, protože může obsahovat vysoké množství toxických látek. Pro malá města však máme dobrou zprávu. Právě tady se skvěle osvědčila linka na zpracování kalu s čistírnou STM.

Voda na zalévání, kaly na hnojení

Kaly z odpadních vod obsahují velké množství zbytků léčiv, antibiotik, pracích a kosmetických prostředků a dalšího mikroznečištění. Ve velkých městech sem totiž spadají nejen odpadní materiály z domácností, ale i dešťové vody z cest a zpevněných ploch, ze zdravotnických a dalších zařízení. Jejich zpracováním a vypouštěním do přírody bychom zbytečně zatěžovali vodní ekosystémy, poškozovali už tak zkoušené životní prostředí a napáchali bez debat více škody než užitku.

To se na štěstí netýká odpadních vod z malých měst a venkova. Kaly ze septiků a žump nebo z předsazovacích nádrží čistíren pro rodinné domky a menší rekreační objekty rozhodně nedosahují tak vysokého toxického znečištění jako ve velkých aglomerací. Naopak jsou zdrojem cenných živin a po přečištění se dají zužitkovat jako hnojivo v zemědělství. Přitom nejde o nic nového. Tuto tradiční technologii zlepšování kvality půdy a její schopnosti zadržovat vodu známe více než sto let kdy již naši předkové močůvkou zalévali své pozemky.

Od kalu až na kompost

O vyčištění se postará linka na zpracování kalu s čistírnou STM. Na začátku celého procesu síto zbaví materiál jemných nečistot a poté se hmota uchovává v silu. Odpadní kal pak putuje do čistírny STM, kde se promíchává s aktivovaným kalem. Sada rotorů s biomasou na povrchu otáčením přivádí kyslík potřebný k dalšímu čištění, o které se postarají mikroorganismy. Biologicky zpracovaná směs se shromažďuje v dosazováku. Přebytečný kal se následně může využít ke kompostování.

Linka na zpracování kalu doplněná o čistírnu STM je vynikajícím pomocníkem při likvidaci odpadních vod obzvlášť v malých městech a na venkově, kde se nemusíme bát znečištění toxickými látkami. Rovněž vybudování separátní linky na zpracování směsných kalů ze septiků a jímek u velké městské čistírny na jednotné kanalizaci má svůj význam. Tento směsný kal je zde zpracován odděleně. Tady má smysl kal plný životadárných látek recyklovat a vracet zpátky do přírody. Byla by proto věčná škoda, aby skončil třeba ve spalovně.

Řešení na míru od firmy Hellstein

Vývojem technologie a výrobou zařízení STM se už dvacet let zabývá česká rodinná firma Hellstein. Celý systém pro své klienty navrhuje a dodává na klíč podle konkrétních potřeb. Má zkušenosti nejen s čištěním odpadních vod z domácností, ale i z průmyslových provozů. Není proto divu, že si technologie našla spoustu spokojených zákazníků u nás, ve Francii, v Irsku, Německu, Polsku, v asijských zemích i na americkém kontinentu.

Původ a vlastnosti fekálních kalů, společné zpracování v komunálních čistírnách, oddělené zpracování fekálního kalu a možnosti zhodnocení a likvidace fekálních kalů v článku: Fekální kal a jeho zpracování na čistírně odpadních vod STM.


Parametry linky Salzgitter Bad
Účinnost na CHSK nad 99% a účinnost na NH4-N nad 94%!
Účinnost na CHSK nad 99% a účinnost na NH4-N nad 94%!
Poměr kWh/kg CHSKelim velice nízký!
Poměr kWh/kg CHSKelim velice nízký!


Schéma linky Salzgitter Bad, Německo - biostupeň 3ks aerotor typu RR 4,2 x 3,0
 

Datum: 25.3.2019
Organizace: Hellstein spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Voda, kanalizace