Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nové odlučovače ropných látek Oil Stream Centaro NS

Oil Stream Centaro NS, nové odlučovače ropných látek, uvedla na český trh společnost Wavin Osma. S jejich pomocí lze snadno z dešťové vody odstraňovat ropné látky v koalescenčním stupni. Mezi hlavní výhody nových produktů patří naplnění požadavků třídy I. dle EN 858 1 a vysoká účinnost a jednoduchost jejich čištění.

Odlučovače ropných látek Oil Stream Certaro NS jsou 100 % těsné, neboť jsou vyrobeny bez svárů a neobsahují žádné rezavějící části. Vyrábějí se v Dánsku z polyetylenu metodou Rotomolded, přičemž díky své profilované stěně a propojení s hutněnou zeminou jsou do 2,5 metrů výšky hladiny podzemní vody ode dna nádrže odolné proti vztlaku. Významnou předností je také fakt, že koalescenční filtr není nutné při údržbě vyjímat z nádrže.

Odlučovač ropných látek Oil Stream Certaro NS se skládá z kalové jímky na sedimenty a filtrační části s koalescenčním filtrem. Novinka splňuje požadavky EN 858 I. třídy do 5 mg/l. Výhodou je snadná a rychlá montáž bez betonáže s maximální hloubkou uložení 2,5 metru ode dna nátoku k terénu. Přes jeden revizní vstup je možné čistit kalovou jímku i koalescenční filtr a provést odběr kontrolních vzorků, délka revizní šachty je variabilní.

Odlučovač je k dispozici ve variantách pro průtoky 3, 6 a 10 litrů za vteřinu s kalovou jímkou o objemu 600 resp. 1000 litrů. Nově je v nabídce varianta průtoku 20 litrů/s (se sedimentační jímkou 2m3). Přes jeden revizní vstup je možné čistit kalovou jímku i koalescenční filtr a provést odběr kontrolních vzorků, délka vstupní šachty (sortiment Tegra 1000 NG) je variabilní a je jí možné prodloužit použitím šachtové roury.

Odlučovač může být vybaven bezpečnostním obtokem nad návrhový průtok a navíc je možné použít alarm k hlídání objemu sedimentu a množství zachycených ropných látek. Po dosažení maximální výšky hladiny zachycených ropných látek dojde k automatickému uzavření odtoku.

V nabídce společnosti Wavin Osma jsou také další odlučovače ropných látek s koalescenčním filtrem. Oil Stream EuroPEK Roo mohou být použity pro všechny typy povrchů silně znečištěné ropnými látkami.

Oil Stream PE patří mezi volně stojící odlučovače, jsou vhodné například pro podzemní parkoviště a není nutno je obetonovat. Oil Stream Železobeton je vyrobený z armovaného vodotěsného železobetonu, má vysokou únosnost, průtok až 100 litrů l/s a lze jej doplnit o sorpční stupeň v samostatné betonové jímce.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...