Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Návrh vsakovacích a retenčních objektů zdarma a snadno

Společnost Wavin Osma, přední český specialista na plastové potrubní systémy, zpřístupnila nový softwarový nástroj pro návrhy vsakovacích a retenčních objektů.

Aplikace, která reflektuje nové normy z oblasti nakládání s dešťovými vodami, jako jsou ČSN 75 9010 či TNV 75 9011, je k dispozici bezplatně na webových stránkách www.intesio.cz. Kromě potřebných výpočtů generuje nástroj i výsledkové tabulky a technickou zprávu a umožňuje export dat do softwaru AutoPEN.

Program je koncipován na principu on-line webové aplikace, která si ke své funkci neklade žádné nadstandartní hardwarové ani softwarové požadavky. Je určen pro návrh vsakovacích, retenčních a kombinovaných (nadzemní průleh a podzemní rýha) objektů. Jednotlivé kroky návrhu s pomocí této aplikace v podstatě kopírují postup výpočtu předepsaného v normě ČSN 75 9010, který je bez speciálního softwarového vybavení algoritmicky značně náročný.

Po provedení výpočtů aplikace sama vygeneruje výsledkové tabulky pro každý objekt. Ty obsahují řadu údajů: rozměry, požadované objemy, kritické návrhové dešťové parametry (úhrn a doba trvání), vsakovací plochy včetně vsakovacího odtoku, hodnoty doby prázdnění a další. Na závěr je automaticky vygenerována technická zpráva, která neobsahuje jen strohá fakta, ale popisuje uceleně celou řešenou problematiku, včetně úvodní charakteristiky projektu, montážního postupu výrobce, záručních podmínek, vzorových obrázků a závěru. Pro řadu projektantů je důležitá i možnost exportu dat do softwaru AutoPEN, který slouží k projekci inženýrských sítí a jehož firemní verzi je možné bezplatně stáhnout na www.wavin-osma.cz.

„Projektanti ocení především soulad aplikace s platnou českou legislativou a úsporu času spojeného s návrhem objektů a zpracováním technické zprávy,“ shrnuje Pavel Seidl, technický poradce společnosti Wavin Osma a dodává: „Velkou výhodou je i bezplatný přístup a možnost exportu dat do dalších aplikací, které projektanti využívají.“

Specifikace odvodňovaných ploch
Specifikace odvodňovaných ploch
Zadávání výpočtových parametrů
Zadávání výpočtových parametrů
Tabulky vypočtených hodnot
Tabulky vypočtených hodnot

O systému Intesio

Intesio od společnosti Wavin Osma je komplexní systém, který slouží k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou. Jeho hlavním úkolem je zachycení, transport, filtrace, retence a zasakování dešťové vody. Využití najde především u projektů, které se zabývají odvodem vody z velkých zpevněných ploch a plochých střech.

O společnosti Wavin Osma

Společnost Wavin Osma je obchodní firma zajišťující distribuci a zákaznický servis značek Wavin, Osma a Ekoplastik. Více informací naleznete na www.wavin-osma.cz.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...