Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Firma Zavrz spolupracuje při vývoji protipožárních dvířek s vysokou školou

Revizní dvířka. Nutná součást instalačního jádra téměř každého vícepatrového domu. Mimo požadovaných kvalitních estetických vlastností, většinou je nechceme vidět, musí splňovat i celou řadu technických parametrů, jako například odolnost proti požáru. Vyvinout taková dvířka je náročná konstruktérská disciplína. Kvalitní dvířka s certifikací se vyrábí v české firmě Zavrz na jihu Čech.

Obrázek 1 – Dvířka instalovaná proti sobě ve dvou stejných velikostech.
Obrázek 1 – Dvířka instalovaná proti sobě ve dvou stejných velikostech.

Revizní dvířka v objektu musí mít protipožární odolnost v případě, že instalační šachta tvoří samostatný požární úsek. Vyřešit požadavek na protipožární provedení a zároveň kvalitní estetiku se podařilo ve firmě Zavrz i díky spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích.

Revizní dvířka mohou sloužit právě k zakrytí rozvodů vody a je možné je osadit různými kombinacemi obkladů.

Jak vývoj probíhal? Jaké překážky firma musela překonat při vynalézání zcela nového produktu? Jak firma využila nelehké období pandemických let k vývoji nových výrobků? Kde všude se česká dvířka Zavrz montují a jaká je jejich výhoda oproti konkurenci?

Spolupracujeme hlavně se dvěma velkými developery, kterým dodáváme naše výrobky, jedním z nich je například známá skupina Penta,“ zmiňuje Jakub Shorný, ředitel společnosti Zavrz.

Nejen o tom jsme si povídali ve studiu estav.tv. Pusťte si celý rozhovor ze záznamu živého vysílání z pořadu Klobouk dolů.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Přípravné práce a zkouška požární odolnosti dvířek ZAVRZ

V dubnu 2022 rozšířila společnost ZAVRZ sortiment o protipožární revizní dvířka s požární odolností EI30 EW60. Této zkoušce předcházel poměrně dlouhý přípravný proces, který je podrobně popsán v následující fotoreportáži.

Aby byla dvířka dokonale připravena a obstála se svou odolností při testování v certifikované laboratoři PAVUS, začala společnost ZAVRZ spolupracovat na výzkumu a vývoji s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Díky ní se dvířkům dostala příprava s využitím moderních technologií.

Na následujících obrázcích můžete sledovat etapy přípravných prací i průběh zkoušky samotné.

Pro efektivní výběr správného a odolného materiálu na výrobu jednotlivých komponent dvířek byla provedena kalibrace termočlánků pomocí multimetru a indikativní hodnoty z termokamery. Právě tuto technologii poskytla VŠTE. Mimo jiného byla testována i lepidla používaná pro přilepení stínicí desky na jednotlivé díly rámu.

Během testování a zkoušení odolnosti dvířek docházelo k více deformacím. Na dalším obrázku jsou vidět krizová místa, kde dochází k největšímu přenosu tepla. Jsou to kovové díly, které tvoří tepelné mosty i přes opláštění protipožární deskou.

Po odzkoušení a vyřešení všech možných eventualit neúspěchu byla dvířka nainstalována do předpřipravené zkušební stěny ve zkušebně PAVUS. Jelikož jsou dvířka zkoušena pro usazení v několika typech konstrukce, i zkouška probíhala odděleně v montované a zděné stěně.

Obrázek 2 – Testování lepidel pro přilepení stínicí desky na jednom z dílů rámu.
Obrázek 2 – Testování lepidel pro přilepení stínicí desky na jednom z dílů rámu.
Obrázek 3 – Porovnávání dat z termokamery a termočlánků. Nejvíce kritická místa dle očekávání byly odhalené kovové díly a spáry.
Obrázek 3 – Porovnávání dat z termokamery a termočlánků. Nejvíce kritická místa dle očekávání byly odhalené kovové díly a spáry.
Obrázek 4 – Příprava vzorků ve zkušebně v rozdílných typech konstrukce
Obrázek 4 – Příprava vzorků ve zkušebně v rozdílných typech konstrukce

Vzhledem k tomu, že společnost ZAVRZ produkuje převážně neviditelná dvířka pod obklad, bylo potřeba i jednotlivé vzorky obložit tak, jako by se jednalo o standardní instalaci v bytových domech. Zkouška musí být co nejvíce podobná realitě. NA ZÁKLADĚ POSTUPŮ INSTALACE DVÍŘEK KE ZKOUŠCE JSOU SEPSÁNY I MONTÁŽNÍ NÁVODY.

Během zkoušky jsou dvířka vystavena teplotám – viz normová teplotní křivka v článku na TZB-info: Indikativní zkoušky požární odolnosti textilních požárních uzávěrů. Podle doby, po kterou dokáží této teplotě odolávat, je pak určena i jejich požární odolnost.

Revizní dvířka po zkoušce vykazovala značné deformace. Nejslabším článkem z hlediska celistvosti bylo lepidlo na obklady, které začalo selhávat nejrychleji, za tím bylo nejspíše napěnění intumescentní pásky, která po napěnění vytlačila obklady z původní roviny.

Obrázek 5 – Obkládání dvířek v montované stěně Siniat.
Obrázek 5 – Obkládání dvířek v montované stěně Siniat.
Obrázek 6 – Před koncem zkoušky se uvolnily obklady a zároveň intumescentní páska vytlačila dvířka mírně z roviny stěny.
Obrázek 6 – Před koncem zkoušky se uvolnily obklady a zároveň intumescentní páska vytlačila dvířka mírně z roviny stěny.

Navzdory těmto drobným neúspěchům, na základě nichž byly všechny nedostatky odstraněny a protipožárnost dvířek dotažena k dokonalosti, uspěl nakonec produkt při oficiální zkoušce a může se pyšnit certifikací. Díky tomuto osvědčení může společnost ZAVRZ rozšířit portfolio svých výrobků a oslovit tak více zákazníků.


ZAVRZ s.r.o.
logo ZAVRZ s.r.o.

Prodejce a výrobce revizních dvířek. Držitel patentových práv na speciální konstrukci dvojitého pantu, jež umožňuje velmi pohodlné otevírání a zavírání dvířek. Revizní dvířka umožňují snadný přístup ke stoupačkám a dalším servisním a revizním prostorám. ...