Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Geberit Sovent – perfektní kanalizace pro výškové budovy

Úkolem tvarovek Geberit PE Sovent je vyrovnat přetlak v odpadním kanalizačním potrubí. Zároveň zvyšují jeho průtočnou kapacitu a eliminují nutnost instalace doplňkového větracího potrubí, což vede ke značným úsporám nákladů na realizaci kanalizačního systému, a to jak z hlediska materiálu, tak i práce.

Výzva pro odborníky na hydrauliku

V běžném kanalizačním potrubí začínají od určité výšky platit zvláštní zákony proudění. Rychle se měnící tlak může vést k tomu, že se obsah ležatého potrubí v důsledku vysokého podtlaku nebo přetlaku ve svislém odpadním potrubí vysaje dovnitř anebo naopak vytlačí ven. Obě tyto situace jsou velmi nežádoucí. Aby se těmto případům předcházelo, má mnoho výškových budov až příliš velkoryse dimenzované svislé odpadové potrubí a na něj v pravidelných intervalech napojené doplňkové větrací potrubí.

Geberit know-how v praxi

S tvarovkou Sovent vyvinul Geberit cenově nenáročnou a technicky dokonalou alternativu k běžným kanalizačním systémům ve výškových budovách. Geberit Sovent zabraňuje hydraulickému „zablokování“ v odpadním potrubí a tím zvyšuje jeho přetlakovou kapacitu. Zároveň Sovent zajišťuje cirkulaci vzduchu mezi ležatým a svislým potrubím. V důsledku toho je doplňkové větrací potrubí zbytečné. Kromě toho přepážka zabraňuje pronikání pěny anebo vodní páry do kanalizačních odboček.

Tradiční kanalizační systém s doplňkovým větracím potrubím: → Průměr odpadního potrubí: DN 150, → Průměr doplňkového větracího potrubí: DN 80
Tradiční kanalizační systém s doplňkovým větracím potrubím
→ Průměr odpadního potrubí: DN 150
→ Průměr doplňkového větracího potrubí: DN 80
Kanalizační systém s tvarovkami Geberit PE Sovent: → Průměr odpadního potrubí: DN 100, → Doplňkové větrací potrubí není nutné
Kanalizační systém s tvarovkami Geberit PE Sovent
→ Průměr odpadního potrubí: DN 100
→ Doplňkové větrací potrubí není nutné


Porovnání výkonu na příkladu bytového domu s 93 podlažími a výpočtovým odtokem (DU) 6,2 l/s na jedno podlaží

Nová tvarovka Sovent – účinnější díky řízené rotaci

Tvarovka Geberit Sovent
Tvarovka Geberit Sovent
Tvarovka Geberit Sovent a řízená rotace vody
Tvarovka Geberit Sovent a řízená rotace vody
Porovnání proudění odpadní vody v tradičním potrubí a v potrubí s tvarovkou Sovent
Porovnání proudění odpadní vody v tradičním potrubí a v potrubí s tvarovkou Sovent

Geberit účinnost tvarovky Sovent nyní ještě vylepšil. Nejde o žádný nový trik. Když chcete vyprázdnit láhev s vodou co nejrychleji, obrátíte ji hrdlem dolů a pomalu s ní otáčíte. Tím vznikne uprostřed lahve sloupec vzduchu, který vyrovnává tlak a výrazně urychlí proces vytékání.

 

24 metrů vysoká testovací věž

Během optimalizačních prací na tvarovce Sovent DN 100 se naši specialisté v oboru proudění inspirovali právě tímto jevem a vyvinuli v horní části tvarovky asymetrické prohnutí. To uvede vodu do rotačního pohybu a vytvoří uprostřed trubky nepřetržitý sloupec vzduchu, který zajistí vyrovnání tlaku v potrubí.Po důkladných počítačových simulacích byly prototypy optimalizovaných tvarovek Sovent zkoušeny na 24 metrů vysoké věži s odpadním potrubím. „Naše zkušební věž má stejnou výšku jako osmipatrová budova. Vzhledem k tomu, že se tvarovky Sovent používají v kanalizačních systémech výškových budov, bylo důležité provést zkoušky právě za těchto podmínek. To nám umožnilo to vyhodnotit vliv tvarovky Sovent na zvýšení kapacity celého kanalizačního systému,“ vysvětluje Abdullah Öngören, vedoucí sekce Basic Sanitary Technology ve společnosti Geberit.

Dvanáct litrů za sekundu

Testy na zkušební věži potvrdily výsledky počítačových simulací – hydraulicky optimalizovaná tvarovka Sovent má o více než 30 % vyšší průtočnou kapacitu. Tvarovky Geberit PE Sovent se používají ve výškových budovách pro napojování připojovacích kanalizačních potrubí v jednotlivých podlažích na svislé odpadní potrubí. Díky patentované technologii proudění může odpadní potrubí o průměru DN 100 při použití nových tvarovek Geberit Sovent dosáhnout průtočné kapacity 12 l/s. V běžném odpadním systému by bylo k dosažení takového výkonu zapotřebí odpadního potrubí DN 150 a doplňkového větracího potrubí DN 80. Úspory materiálu a nákladů v důsledku použití tvarovek Sovent jsou proto značné.

Pevné a systémově plně kompatibilní

Tvarovka je vyrobená z odolného plastu PE-HD a může se svařovat s odpadním potrubím Geberit PE anebo Geberit Silent-db20. Vzniklý spoj je absolutně těsný a odolný vůči tlaku.

Další informace: www.geberit.cz/sovent


Geberit spol. s r.o.
logo Geberit spol. s r.o.

Systémy zdravotně technických instalací, vnitřní rozvody vody, kanalizace, instalační systémy, předstěnové instalace, splachovací systémy, armatury s automatickým uzavíráním, WC s integrovanými sprchovacími funkcemi Geberit AquaClean.