Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odvodnění rekonstruovaného autobusového nádraží na Benešovsku

Rozsáhlá rekonstrukce autobusového nádraží v Sedlčanech na Benešovsku pokračuje zastřešením nástupišť, celé odbavovací haly, vysokým návozem jednotlivých kamenných vrstev celkové pojezdové plochy a řešením odvodnění. Finální povrch bude realizován v září a budou pokračovat práce na budovách.

Dodavatel navrhl pro odvodnění komunikací monolitické žlaby z polymerického betonu MEA DM1000 a DM1500 v celkové délce 250 metrů. Použití žlabů napříč komunikací a podél obrubníků umožnilo optimalizovat spády povrchů. Konstrukce žlabů zajišťuje vysokou odolnost proti zátěži od kol autobusů. Polymerický beton se používá i pro odvodnění dálnic, rychlostních silnic a jiných těžce namáhaných ploch.

Samotné žlaby jsou navrženy pro zátěž až F900 kN. Jejich výhodou je také tichý pojezd, protože konstrukce těla je kompaktní bez krytu.

Technické specifikace žlabů pro těžkou zátěž

Jak funguje odvodnění s monolitickými žlaby DM? Více ve videu:

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...