Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cena PROMÉTHEUS CTI ČR 2019

CTI ČR udělil cenu PROMÉTHEUS CTI ČR 2019, TZB-info bylo mediálním partnerem. Předání se uskutečnilo na slavnostním vyhlášení Architekta roku 2019 v Centru architektury a městského plánování CAMP.

Cena PROMÉTHEUS CTI ČR 2019
Cena PROMÉTHEUS CTI ČR 2019

Cena PROMÉTHEUS CTI ČR 2019 byla předána při slavnostním vyhlášení Architekt roku a Architekt obci 2019, které se uskutečnilo v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, dne 10. 9. 2019 v prostoru CAMP- Centrum architektury a městského plánování v Praze. Slavnostního večera se kromě soutěžících a odborné poroty zúčastnili zástupci garantů, vysokých škol, partnerů a samozřejmě médií.

Motto: Studenti vysokých škol v oblasti technických zařízení budov každoročně vytvoří stovky diplomových prací. Desítky z nich mají vysokou odbornou úroveň a nabízí i nová neotřelá řešení, což může být inspirativní pro mnohé firmy.

I v letošním roce nejlepší diplomové práce přihlásili příslušné fakulty vysokých škol na cenu PROMÉTHEUS CTI ČR 2019 v oboru Vytápění, Vzduchotechniky, Zdravotně technické instalace, Energetické hodnocení budov. Vyhlášená soutěž s udělením ceny PROMÉTHEUS CTI ČR 2019 je určená pro studenty českých vysokých škol a chce odborné veřejnosti zpřístupnit nejlepší diplomové práce v daném oboru.


za nejlepší diplomovou práci v oblasti technických zařízení budov

Ing. Ondřeji Hallovi a vedoucí práce Ing. Olze Rubinové, Ph.D.

z Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov.

Oceněná práce na téma Mikroklima bazénových hal popisuje úskalí a problémy návrhu mikroklimatu v prostorách se zvýšenou produkcí vlhkosti. Detailně se zabývá problematikou odparu z vodní hladiny a způsobu odvodu vlhkosti a s tím spojeným návrhem vzduchotechniky. Návrh byl proveden ve dvou variantách pro konkrétní budovu. Experimentální část měla za cíl vyhodnocení jednoho kritického místa, kterým je prostor průplavu z interiéru do exteriéru.

Předávání ocenění 10. 9. 2019 v prostoru CAMP – Centrum architektury a městského plánování v Praze.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...