Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Paprsky X ve službách firmy FV Plast

V souvislosti se stále rostoucími nároky na kvalitu produktů začal FV Plast v roce 2011 instalovat do svých výrobních linek nekontaktní měřicí zařízení. Hlavní výhodou je možnost sledovat měřený objekt bez nutnosti kontaktu s ním, čímž dojde k velmi vysoké četnosti měření. Benefit pro zákazníka je jednoznačný – s každým dalším měřením má větší jistotu, že se mu do rukou dostane kvalitní prověřený výrobek.

Nekontaktní měřicí zařízení pracují na principu prosvětlení měřeného předmětu zářením určité vlnové délky a následným vyhodnocením podílu absorbovaného, odraženého nebo prošlého záření. Naměřená data poté počítač zobrazí jako rozměry sledovaného produktu. Dosažená vysoká četnost měření je zásadním přínosem pro oblast kontinuálních výrob, mezi které patří i vytlačování plastových trubek. Sledování parametrů produktu není limitováno nutností odebírat vzorek, a probíhá tak v podstatě nepřetržitě. Benefit pro zákazníka je jednoznačný – s každým dalším měřením má větší jistotu, že se mu do rukou dostane kvalitní prověřený výrobek.

Pro měření trubek jsou nejčastěji používány systémy pracující na principu ultrazvukovém nebo laserovém. V posledních letech se pak stále častěji objevují i zařízení pracující s rentgenovým zářením (paprsky X). Rentgeny našly své uplatnění mimo medicínu také při sledování kvality produktů v celé řadě strojírenských oborů, z nichž jedním je výroba kabelů. Zde jsou tyto přístroje používány pro kontrolu vodičů a opláštění. A právě z kabelářského průmyslu přešlo používání rentgenu i do oblasti vytlačování plastových trubek. Velkou výhodu rentgenu oproti jiným systémům představuje možnost sledovat trubky vyrobené z široké škály materiálů a zejména pak možnost sledovat jednotlivé vrstvy ve vícevrstvých trubkách. Typicky to znamená možnost „vidět“ hliníkovou fólii v trubkách typu STABI nebo vnitřní vrstvu polypropylenu plněného skelným vláknem v trubkách FV Plast FASER, kdy je možno sledovat vnější průměr trubky i tloušťky jednotlivých vrstev. Rentgenové zařízení rovněž není potřeba před použitím kalibrovat.

U jiných systémů je použití limitováno pouze na některé materiály, popř. možností měřit pouze průměr apod. Zařízení pracující s paprsky X je náročné na počáteční investice, ale je výborným nástrojem z hlediska rostoucích nároků na kvalitu výrobků. Provedení zařízení i zdrojů rentgenového záření je samozřejmě takové, aby nedocházelo k ohrožení obsluhy ani měřeného objektu.

Ve společnosti FV Plast je v současné době pomocí rentgenu sledována produkce trubek FV Plast FASER. Po několikaměsíčním používání lze říci, že rentgen je neocenitelným pomocníkem při zvyšování kvality výrobků.

Na základě dosavadních zkušeností bude společnost FV Plast pokračovat v instalaci zařízení na všech linkách pro výrobu vícevrstvých trubek.FV - Plast, a.s.
logo FV - Plast, a.s.

FV Plast, a.s. vyrábí a dodává špičkové plastové trubky a tvarovky pro rozvody studené i teplé vody, vytápění i chlazení. Novinkou je energeticky úsporný systém FV Klima pro stropní chlazení bez průvanu a hluku, které je vhodné pro novostavby či rekonstrukce.