Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Štítky a vlastnosti vodoměrů s typovým schválením podle evropské směrnice MID 2004/22/EC.

Na trhu EU, tedy i na trhu ČR, se mohou uživatelé setkat od roku 2007 s vodoměry, které byly typově schváleny podle nové evropské směrnice MID 2004/22/EC. Tyto vodoměry lze na první pohled rozpoznat podle odlišného štítku. Účelem tohoto příspěvku je krátké seznámení s údaji, které jsou na štítku vodoměru uváděny.


Štítek vodoměru se starším typovým schválením
 
Štítek vodoměru s typovým schválením podle MID

Evropská směrnice MID 2004/22/EC je platná od 1. listopadu 2006. Typová schválení platná před 1. listopadem 2006 zůstávají v platnosti do roku 2016. Od 1. Listopadu 2006 nelze získat typové schválení "starého typu". Požadavky na vodoměry jsou definovány normou ČSN EN 14154-1. Proti normě ČSN ISO 4064-3 definuje nová norma ČSN EN 14154-1 dvanáct nových funkčních zkoušek:

Evropská norma EN 14154-3 ČSN ISO 4064-3
Zkouška statickým tlakem Zkouška tlaku
Stanovení základní chyby (indikace) Zkouška křivek chyb jako funkce průtoku
Zkouška absence proudění nezkoušeno
Teplota zkušební vody nezkoušeno
Zkouška přehřátí vodou nezkoušeno
Zkouška tlakem vody při průtoku Q2 nezkoušeno
Ověření třídy citlivosti na profil proudění nezkoušeno
Zkoušky pomocných zařízení vodoměru nezkoušeno
Zkouška tlakové ztráty Zkouška tlakové ztráty
Zkouška zpětného toku nezkoušeno
Zkouška životnosti Zrychlená zkouška opotřebení

Zkouška a stanovení základní chyby (indikace)

 • Zkouší se nově při sedmi stanovených průtocích
 • Chyba indikace se stanovuje pro každý průtok dvakrát
 • Nově se ověřuje vliv polohy měřidla na chybu indikace

Teplota zkušební vody a zkouška přehřátí vodou

 • Velice důležité a náročné zkoušky
 • Pro teplotní třídy T90 a T30/90 je na zkušební stanici udržována teplota 100 °C po dobu jedné hodiny!
 • Pro teplotu 10 °C je nutné vodu dochlazovat speciálním agregátem
 • Po zotavení měřidla se opět stanovuje chyba indikace.

Ověření třídy citlivosti na profil proudění

 • Generátor zkrutu
 • Rušič rychlostního profilu

Zkouška životnosti

 • Velice náročná zkouška jak pro vodoměry, tak pro zkušební zařízení
 • Ověření, že je vodoměr odolný spojitému trvalému a přetěžovacímu průtoku.
 • Pozor! Pro teplotní třídy vyšší než T50 zkoušky:
  • Teplota vody 0,9 MAT
  • Průtok Q4 - přetěžovací
  • Doba trvání zkoušky - 100 hodin

Zkouška vlivu statického magnetického pole

 • Provádí se kruhovým magnetem z anizotropního feritu s danými rozměry a velikostí magnetického pole
 • Zkouší se různé polohy magnetu
 • Hledá se poloha, která vyvolá chybu indikace překračující MPE (největší dovolenou chybu)

Definice a pojmenování průtoků

 • Q1 ... minimální průtok = Q3 / R
 • Q2 ... přechodový průtok = 1,6 x Q1
 • Q3 ... trvalý průtok
 • Q4 ... přetěžovací průtok = 1,25 x Q3
  ... dříve platilo, že Q4 = 2 x Q3 ...

Štítky vodoměrů

Trvalý průtok Q3 a měřící rozsah R = Q3 / Q1

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
Trvalý průtok Q3 a měřící rozsah R = Q3 / Q1

Teplotní třídy


Teplotní třída od °C do °C
T30 0,1 30
T50 0,1 50
T70 0,1 70
T90 0,1 90
T130 0,1 130
T180 0,1 180
T30/70 30 70
T30/90 30 90
T30/130 30 130
T30/180 30 180

Teplotní třídy


Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních polích před vodoměrem (U)

Třída Požadované přímé délky (x DN) Potřeba usměrňovače proudění
U0 0 Ne
U3 3 Ne
U5 5 Ne
U10 10 Ne
U15 15 Ne
U0S 0 Ne
U3S 3 Ano
U5S 5 Ano
U10S 10 Ano

Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních polích před vodoměrem (U)


Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních polích za vodoměrem (D)

Třída Požadované přímé délky (x DN) Potřeba usměrňovače proudění
D0 0 Ne
D3 3 Ne
D5 5 Ne
D0S 0 Ano
D3S 3 Ano
Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních polích za vodoměrem (D)

Třídy tlaku vody

Třída MAP (bar)
MAP 6 (pouze pro DN≥500 6
MAP 10 10
MAP 16 16
MAP 25 25
MAP 40 40
Třídy tlaku vody

Třídy tlakové ztráty při průtoku Q3

Třída Nejvyšší tlaková ztráta (bar)
ΔP 63 0,63
ΔP 40 0,40
ΔP 25 0,25
ΔP 16 0,16
ΔP 10 0,10
Třídy tlakové ztráty při průtoku Q3

Další údaje

Značka evropské shody CE
Rok uvedení na trh (= první ověření)
Číslo notifikované osoby provádějící certifikaci (např. ČMI)

Impulzní číslo (u impulzního vodoměru)

Číslo typového schválení
 • 142 ... průtokoměry
 • 07 ... rok
 • 4529 ... pořadí v řadě 142

Výrobní číslo

Typ měřidla

Zatřídění přesnosti měřidla v soustavě MID

Literatura:

ČSN EN 14154-1
ČSN EN 14154-3
ČSN ISO 4064-3
Firemní materiály ENBRA a.s.

 
 
Reklama