Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seznam historických publikací, které přibyly v knihovně Cechu topenářů a instalatérů ČR

K již dříve získaným publikacím přibyly v knihovně Cechu topenářů a instalatérů ČR další nově zakoupené nebo darované historické publikace.


Seznam historických publikací, které přibyly v knihovně Cechu topenářů a instalatérů ČR, foto redakce

Zakladatelem sbírky z historie oboru voda – topení je Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Historie instalatérského řemesla mě zajímá dlouho. Staré publikace sháním v antikvariátech z celé republiky. Publikace by měla být vydána do roku 1948, tedy v době před znárodněním instalatérských živností. Novější publikace doplňuji do sbírky pouze výjimečně, i když jsou také zajímavé.
Za přínos sbírky považuji zejména uchování některých, dnes již pozapomenutých znalostí a zásad, což může být důležité při průzkumech starých instalací před rekonstrukcí,
“ řekl k historické knihovně Ing. Jakub Vrána, Ph.D., z Ústavu TZB, Fakulty stavební, VUT v Brně, který je v CTI ČR předsedou oborové sekce Voda-kanalizace a publikace do knihovny zajišťuje.

Přečtěte si také Topenářské a instalatérské řemeslo v historických publikacích Počátky historické knihovny CTI ČR

Topenářství a instalatérství patří mezi novodobé profese, které mají také své historické kořeny. Dokud naše topné a chladicí jednotky řádně fungují, instalatérskými záležitostmi se příliš nezabýváme. Když se ale něco pokazí, tak si rychle vzpomeneme, jak jsou naši instalatéři důležití! Potrubí a kanalizace hrají v moderních domácnostech významnou roli a jsou zásadní pro kvalitu našeho života: čistá voda a funkční potrubní systémy jsou klíčové pro udržování veřejné hygieny, zdraví a bezpečnosti.

Seznam historických publikací, které přibyly v knihovně Cechu topenářů a instalatérů ČR

Do publikací lze nahlížet v sídle CTI ČR, Hudcova 424/56b, areál Strojírenského zkušebního ústavu v Brně.

Topení a větrání obydlí lidských, Ing. J. E. Purkyně, rok 1891

Kniha věnovaná F. Křižíkovi pojednává o palivech, jejich výhřevnosti, komínech, docílení a udržování teploty v místnostech, topení krby a kamny, ústředním vytápění vzduchem, horkou vodou, teplou vodou a parou, přirozeném a umělém větrání obydlí.

Ústřední topení a větrání, Ing. J. E. Purkyně, rok 1900

Kniha pojednává o topných komorách, kaloriferech, stanovení velikostí otopných ploch, průduchů, vytápění horkou vodou, teplou vodou o středním a nízkém tlaku, parou o vysokém a nízkém tlaku, stanovení tepelných ztrát a projektování ústředního vytápění.

ČSN 1053 Předpisy pro ústřední topení a větrání, Rok 1930, dotisk z února 1944

První československá norma pro ústřední topení a větrání stanovuje základní terminologii v oboru, vnitřní teploty vytápěných i nevytápěných místností, výměny vzduchu v místnostech, požadavky na zadávání a vypracování projektů, výpisy materiálu a prací, vypracování nabídek, zadávání a provádění prací, požadavky na jednotlivé části ústředního topení a větrání, předpisy pro tlakové a topné zkoušky, předpisy pro obsluhu, záruky a vyúčtování.

Instalační potřeby, H. Roedl, rok 1930

Katalog výrobků prodávaných firmou H. Roedl obsahuje všeobecné tabulky měr a vah a dále sortiment ocelových, litinových a kameninových trub, měděných, mosazných a olověných trubek, fitinků a tvarovek, armatur, čerpadel, zdravotně technických zařizovacích předmětů, kamen, ohřívačů vody a nářadí pro instalatéry.

Domovní odvodnění, arch. E. Kučera, rok 1935

Kniha vychází z pražských předpisů o úpravě kanalizace nemovitostí platných od roku 1924 a pojednává o materiálech potrubí, kladení a spojování trub, zápachových uzávěrkách, revizních šachtách, lapácích tuků, čistírnách odpadních vod EMKA a OMS, žumpách, odvodňování garáží, vedení potrubí, projektování a zpracování nabídek na provedení vnitřní kanalizace.

Měď v instalační technice, Ing. H. Červenka, prof. Ing. A. Krammer, rok 1936

Sbírka článků z časopisu Zdravotní technika pojednává o všeobecných údajích o mědi a jejím použití, pokynech pro použití mědi při stavbě vodovodů, fyzikálních, chemických a zdravotních vlastnostech mědi, praktických pokynech pro používání měděných trubek pro vodovody a slitinách mědi.

Topení, příručka pro praxi, Ing. J. Porges, rok 1936

Praktická příručka pojednává o základních pojmech a definicích a základních rovnicích. Dále jsou uvedeny technické tabulky, rozměrové a cenové tabulky nejdůležitějších hmot (kotlů, otopných těles, trubek, armatur, fitinků, čerpadel, zásobníků apod.). Příručka měla být doplňována každoročně vydanými dodatky.

Pístové pumpy, A. Berka, L. Balnar, rok 1939

Kniha je 1. svazkem knihovny československého instalatéra a pojednává o rozdělení pump (čerpadel), pumpách pístových a plunžrových, síle potřebné ke hnaní pumpy, sací a výtlačné výšce, větrnících, výstroji, obsluze a zkoušení pístových pump.

Polotovary a armatury pre inštalovanie, O. Rochovanský, rok 1941

První příručka (učebnice) pro instalatéry ve slovenském jazyce, na které se, kromě slovenských odborníků K. Karlovského, J. Dopjery, Ing. J. Ferényiho a L. Molnára, podíleli také čeští odborníci J. Kobr, O. Rochovanský a J. Hanke pojednává o materiálech, trubkách, jejich spojování a korozi, armaturách a zařizovacích předmětech.

Instalační zařízení pozemních staveb, Ing. Dr. M. Vaněček, rok 1941

Kniha pojednává o zdravotně technických zařizovacích předmětech, vnitřní kanalizaci, studnách, vodovodu a plynovodu v budovách, lokálním topení, ústředním vytápění teplou vodou a parou, ústředním ohřívání užitkové vody, umělém chlazení a větrání, elektrické instalaci a hromosvodech.

Top správně! Ústav pro hospodárné využití paliv, rok 1943, II. vydání

Německo – česká protektorátní příručka s pokyny pro obsluhu ústředních vytápění a zařízení pro přípravu teplé vody osobami s vedlejším zaměstnáním topičů, která pojednává o hospodárném provozu vytápění, regulaci teploty v místnostech, přípravě teplé užitkové vody, obsluze kotlů různých typů, spalování sudetského koksu a výkazu o provozu ústředního vytápění.

Odborná příručka pro instalatéry, 1. svazek, Dr. R. Svoboda a K. Kramář, rok 1946

Příručka vyšla v rámci Technické knihovny instalatérské a skládá se z části živnostenské pojednávající o právní problematice týkající se živností (podmínkách samostatného provozu živnosti, převodu živnosti, zákazu provozování živnosti, společenstvech apod.) a části odborné pojednávající o mírách, materiálech, výpočtech pro kanalizaci, potřebě vody, dimenzování domovního vodovodu, dimenzování plynovodu a úpravě rozpočtů instalatérských prací.

Obsluha ústředních vytápění, Ing. R. D. Straka, rok 1947

Kniha pojednává o vytápění teplou vodou, parou o nízkém tlaku, teplým vzduchem, dálkovém vytápění, komínech, otopných tělesech, palivech, tepelných ztrátách, kotlech, teplé užitkové vodě, regulaci teploty v místnostech, hospodárném provozu vytápění, údržbě, topení mosteckým koksem, poruchách a jejich odstraňování, kontrole spotřeby paliva a omezení provozu vytápění při nedostatku paliva.

Instalace budov, Ing. Dr. M. Vaněček, rok 1949

Kniha pojednává o zdravotně technických zařizovacích předmětech, odstraňování fekálií, dodávání čisté vody, kanalizaci, vodovodu a plynovodu v budovách, ústředním vytápění teplou vodou, parou, lokálním vytápění, ohřívání užitkové vody, chlazení, elektrické instalaci, hromosvodech a výtazích.

Domovní kanalisace, Ing. Dr. A. Skrbek, rok 1951

Kniha pojednává o předpisech, materiálech a provádění domovní kanalizace, odvádění splašků a jejich čištění, zařizovacích předmětech, normalizaci a typizaci a postupu při vypracování projektů a rozpočtů domovní kanalizace s uvedením typických příkladů z praxe.

Topenář, J. Šícha, rok 1964

Kniha pojednává o technických jednotkách v oboru, soustavách ústředního vytápění (teplovodního, horkovodního a parního), vytápění teplým vzduchem, přípravě teplé vody, příslušenství soustav ústředního vytápění (kotlech, výměnících, pojistných zařízeních, čerpadlech, potrubí, armaturách a otopných tělesech), montáži opravách a údržbě ústředního vytápění a jeho obsluze.

Vytápění rodinných domků, Ing. Dr. M. Lázňovský, Ing. V. Billián, Ing. M. Pacák, rok 1970

Kniha pojednává o spotřebě tepla, teplovodních otopných soustavách, zdrojích tepla (kotlech), komínech, otopných tělesech, dimenzování potrubí, čerpadlech, měření, regulaci a automatizaci, větrání rodinných domků, přípravě teplé vody, tepelných izolacích, prefabrikaci, typizaci a normalizaci, projektové dokumentaci a rozpočtu.

Teplá užitková voda, Ing. V. Stříhavka, rok 1971

Pracovní podklady pro obor Technika prostředí nejprve kritizují ČSN 06 0320 z roku 1956 a dále se zabývají spotřebou tepla a množstvím vody pro přípravu teplé vody, způsoby ohřevu vody, výpočty a dimenzováním zásobníků a rozvodů teplé vody, materiály pro rozvod teplé vody, korozí zařízení pro přípravu teplé vody a na závěr shrnutím problematiky.

Vytápění pro I. a II. roč. OU a UŠ, J. Lebr, rok 1974

Učebnice vydaná v edici Kurs technických znalostí pojednává o vývoji, účelu a druzích vytápěcích soustav, základních pojmech tepelné techniky, výpočtu tepelných ztrát, místním vytápění, částech ústředního vytápění, vytápění teplou vodou, montáži a opravách teplovodního zařízení, vytápění párou o nízkém tlaku, vytápění podtlakovou párou a novinkách v ústředním vytápění.

Vytápění pro III. roč. OU a UŠ, J. Lebr, rok 1973

Učebnice vydaná v edici Kurs technických znalostí je rozdělena na pět částí. První část pojednává o kotelnách, výstroji kotlů, hospodaření s kondenzátem, montáži kotlů a tepelného zařízení, jeho uvádění do provozu a regulaci. Druhá část pojednává o dálkovém vytápění, tepelných zdrojích, horkovodních a parních dálkových soustavách, připojení budov na tepelnou síť, regulaci tepelných sítí, vývoji dálkové tepelné techniky, montáži a opravách tepelných sítí. Třetí část pojednává o vytápění teplým vzduchem s přirozeným a nuceným oběhem vzduchu. Čtvrtá část pojednává o klimatizaci, rozdělení klimatizačních zařízení, jejich součástech a provozu a dále o odsávacích zařízeních a vysokotlaké klimatizaci. Pátá část knihy pojednává o zakreslování ústředního vytápění a rozpisu zařízení a součástí ústředního vytápění.

Vytápěcí zařízení pro byty a domky, Ing. A. Jukl, rok 1980

Kniha pojednává o palivech a energiích, soustavách vytápění vhodných pro byty a rodinné domky, lokálních topidlech, kotlech, otopných tělesech, potrubí, armaturách, čerpadlech, regulačních a zabezpečovacích zařízeních, tepelných izolacích, montáži ústředního vytápění, výpočtech tepelných ztrát, otopných ploch, dimenzí potrubí, hospodárnosti vytápěcích soustav pro rodinné domky, přípravě teplé vody a stavebních úpravách při zřizování vytápění.

Stavební tabulky, Doc. Ing. M. Rochla, rok 1981

Tabulky obsahují přehled výrobků z kamene, keramiky, azbestocementu, betonu, skla, kovu, dřeva, plastů, pryže a dále výrobků pro tepelnou a zvukovou izolaci, hydroizolačních výrobků, výplní otvorů, kování, klempířských prací, zdravotně technických zařizovacích předmětů, malt a betonů používaných ve stavebnictví.

Instalace plynovodů pro 3. ročník OU a UŠ, R. Novák, rok 1983

Učebnice pojednává o historii plynárenství, látkách v plynném skupenství, vlastnostech topných plynů, dopravě a rozvodu plynů, regulaci a měření tlaku plynu, plynoměrech, plynových spotřebičích, odvodu spalin, přechodu na zemní plyn, postupu při zřizování odběrných plynových zařízení a kvalifikaci pracovníků pro montáže, údržbu a revize plynových zařízení.

Instalace vody a kanalizace, J. Šaman, Vl. Šaman, rok 1983

Učebnice pro 1. až 3. ročník SOU pojednává o stokových sítích, čištění odpadních vod, vnitřní kanalizaci, troubách a tvarovkách pro vnitřní kanalizaci, kladení a spojování potrubí, zdravotně technických zařízeních, zařizovacích předmětech, provozu, údržbě a opravách zařizovacích předmětů a vnitřní kanalizace, bezpečnosti práce, vodárenství a veřejných vodovodech, vnitřních vodovodech, čerpadlech, domovních vodárnách, montáži vnitřního vodovodu, jeho provozu a opravách, zásobování teplou vodou (ohřívání vody, rozvodu teplé vody, izolaci potrubí, provozu, údržbě apod.).

Měření a regulace ve vytápění, Ing. J. Cikhart, CSc., rok 1984

Kniha pojednává o měření tlaku, teploty, hladiny, průtoku a množství tekutin, spotřeby tepla, vlastností tepelných izolací, analýze plynů, měření vlastností vody a vodní páry, měřicích přístrojích, regulaci a automatizaci, automatizačních prostředcích, strojích na zpracování informací, počítačích, regulaci a automatizaci v praxi vytápění, prvcích regulačních systémů v ústředním vytápění a soustavách centralizovaného zásobování teplem.

Tabulky pro instalatéry a topenáře , Ing. J. Erben, Ing. J. Jakeš, Ing. V. Kraus, dvě vydání v letech 1985 a 1990

Tabulky obsahují přehled zařízení kotelen a strojoven, potrubí, armatur, otopných těles, zdravotně technických zařizovacích předmětů, bytových jader, sanitárních buněk, kreslení a předpisů pro zkoušky zařízení.

Solární tepelná technika, Ing. Dr. J. Cihelka, rok 1994

Kniha pojednává všeobecně o energii slunce, energii slunečního záření, výpočtu, praktickém řešení a součástech aktivních slunečních systémů, slunečních systémech se vzduchovými kolektory, pasivním slunečním vytápění budov a hodnocení slunečních tepelných systémů

Rozvíjení tvořivosti techniků, Prof. Ing. Dr. L. Votruba, DrSc., rok 2000

Kniha pojednává o tvůrčím myšlení, vědeckotechnické, inženýrské a umělecké tvořivosti, vztahu vědních oborů k rozvíjení tvořivosti, vzdělávání a sebevýchově, samostatnosti a přizpůsobivosti, metodách tvůrčího řešení, bionice, fyzice, tvořivosti v podnicích, sdělování výsledků tvůrčí práce, kulturnosti, etice a fyzické kondici.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...