Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ochrana podzemních místností před zaplavením z kanalizace

Máte prostory pod úrovní terénu? A je v nich např. umyvadlo, podlahová vpusť? Je potřeba je chránit technickým opatřením proti vzduté vodě. Jak? Poradí Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. z katedry TZB Fakulty stavební ČVUT.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Ke zpětnému vzdutí ve stoce dochází zejména při přívalových deštích, na které není stoka z ekonomických důvodů dimenzována. A je třeba připomenout, že je tato situace v poslední době častější. Při přívalovém dešti se potrubí zaplní a vzdutá voda proudí kanalizační přípojkou do potrubí vnitřní kanalizace a může vytékat z vpustí a zařizovacích předmětů umístěných pod její hladinou,“ popisuje základ problematiky ochrany podzemních prostor před vzdutou vodou Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. z katedry TZB z Fakulty stavební ČVUT.

Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti, nesmí umožňovat zaplavení objektu vzdutou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením. Kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzdutí se nesmí odvádět odpadní voda z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti,“ říká norma.

Ochrana proti zpětnému vzdutí podle ČSN EN 12056-4

ČSN EN 12056-4 předepisuje provádět ochranu proti zpětnému vzdutí přečerpáním odpadních vod ze zařizovacích předmětů nebo vpustí nacházejících se pod její hladinou. Pokud lze tato zařízení odvodnit gravitačně, smí se pro jejich zabezpečení před vniknutím vzduté vody použít zpětných armatur, pokud:

  • jsou zařizovací předměty či vpusti umístěny v podřadných místnostech, při jejichž zaplavení nedojde k ohrožení zdraví obyvatel nebo ke znehodnocení cennějších věcí;
  • mají uživatelé k dispozici alespoň jeden záchod umístěný nad hladinou vzduté vody;
  • není nutné při zpětném vzdutí zabezpečené zařizovací předměty používat.

Zpětná armatura se instaluje do potrubí nebo může být součástí vpusti či odpadní armatury zařizovacího předmětu

Součástí zpětné armatury bývá:

  • automatický uzávěr, který při zpětném vzdutí automaticky uzavírá;
  • nouzový uzávěr, jenž umožňuje mechanické zpravidla ruční uzavření;
  • výstražné signalizační zařízení signalizující uzavírací proces.

Podle podmínek kanalizačních řádů, které byly většinou schváleny před platností „nových“ norem, vyžadují správci kanalizace jako ochranu objektu před zaplavením vzdutou vodou osazení zpětné klapky na vnitřní kanalizaci uvnitř nemovitosti. Norma [1] toto řešení umožňuje pouze v případě, že investor souhlasí s občasným zaplavením místnosti.
Pokud investor trvá na ochraně objektu proti vzduté vodě pouze osazením zpětné klapky a podepíše souhlas s možností občasného zaplavení objektu vodou, může projektant takové řešení navrhnout. Je to způsob, který je bezpečný pro projektanta, nikoli pro řešený objekt.

Přečtěte si také Ochrana podzemních místností před zaplavením vzdutou vodou z kanalizace Přečíst článek

Literatura

  1. EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy
 
 
Reklama