Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

22. 3. Světový den vody – Baťův kanál

U příležitosti Světového dne vody 22. 3. vám nabízíme projekt vizualizace zokruhování Baťova kanálu, včetně návaznosti na protipovodňové hráze a nových staveb pro splavnění a pro turistiku na Baťově kanále.

Baťův kanál, vizualizace Movisio
Baťův kanál, zdroj vizualizace Movisio

Vodní cesta z Otrokovic do Rohatce v délce 53,5 km vznikla z popudu podnikatele J. A. Bati

Řekou Moravou bylo vedeno 28,3 km vodní cesty, zbytek v délce 25,2 km plavebními kanály, které byly budovány zároveň jako závlahové. Stavba vodní cesty byla zahájen 16. října 1934 a dokončena na podzim 1938.

Od stavby v r. 1934 do ukončení provozu v r. 1961

Zemský úřad v Brně zahájil stavbu plavebního a závlahového kanálu v říjnu 1934. Po výkopových pracích následovala v roce 1936 výstavba plavebních komor a 1937 byly vedle původního řečiště připraveny vyhloubené kanály. Do kanálu na trase Spytihněv – Staré Město bylo řečiště převedeno koncem července 1937. V první polovině roku 1938 ještě probíhaly dokončovací práce, v čevnu se konala první 10 km zkušební plavba zatížené motorové lodi. V říjnu 1938 kanál bez viditelné újmy přečkal velikou povodeň a v pátek 2. prosince 1938 byl otevřen.
U Otrokovic byl vybudován přístav, dílny na opravu lodí a překladiště. Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa. Lignit se dopravoval do Otrokovic, kde byl spalován pod kotli tepelné elektrárny, která zásobovala kožedělný závod teplem a elektřinou.
Válečná léta vodní cestu těžce poznamenala, opravy probíhaly 1946–1947. V roce 1961 však byla veškerá plavba zastavena, když se nedopravovalo uhlí do elektrárny, doprava stavebních materiálů se neosvědčila a závlahové kanály se po melioracích družstevních polí nevyužívaly. Provozovatel Průmyslové stavby Gottwaldov zastavil provoz, rozprodal lodní park a neudržovaný Baťův kanál i jeho zařízení takřka 30 let chátraly.

Přečtěte si také Nové tůně a mokřady na Knínickém potoce Přečíst článek

Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí v Sudoměřicích, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků.

Obnova vodní cesty začala v roce 1989 a slavnostně byla znovu otevřena v roce 1995

V současnosti je na celém Baťově kanále 20 přístavišť a přístavů (z toho 1 na území SR) a dalších 5 na řece Moravě (z toho 1 na území SR) mimo souvislou vodní cestu.

Na dokončená přístaviště Baťova kanálu, modernizace plavebních komor a další informace najdete na stránce Baťův kanál na webu ředitelství vodních cest ČR.

U příležitosti Světového dne vody vám nabízíme vizualizaci zokruhování plavební cesty, která dnes slouží výhradně rekreačním účelům

Pro investora Ředitelství vodních cest ČR vytvářela kompletní vizualizaci společnost MOVISIO s.r.o.
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 
Reklama