Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hydrogeologové a stavaři požadují vytvoření geologické komory

Na začátku září se v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil XVI. ročník hydrogeologického a IV. inženýrskogeologického kongresu. Výsledkem je Deklarace, v níž poukázali aktéři na neuspokojivý stav oborů aplikované geologie a vyzvali k užší spolupráci s ostatními profesními asociacemi s konečným cílem vytvoření geologické komory.

Obor hydrogeologie, inženýrské geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín je dlouhodobě zanedbáván a opomíjen, přestože řeší celospolečensky velmi důležité úkoly; namátkou lze uvést například zajišťování zdrojů pitné vody, řešení znečištění životního prostředí, průzkumy pro pozemní, liniové i podzemní stavby, řešení svahových pohybů a stability svahů, adaptační opatření na klimatické změny, odstraňování následků důlní činnosti, průzkumy pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu a mnoho dalších úkolů. K tomu potřebuje především součinnost se stavaři, vodohospodáři, projektanty a inženýry. Je pro ně zcela zásadní.
Stanovit nové cíle a posunout obory dopředu

Cílem letošního setkání v oborech aplikované geologie bylo zhodnotit vývoj v oborech aplikované geologie za uplynulé roky a prodiskutovat jejich budoucí směrování,“ říká jeden z organizátorů kongresu RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., předseda České asociace hydrogeologů a spoluautor Deklarace, v níž poukázali aktéři na neuspokojivý stav oborů aplikované geologie, na potřebu zvýšit kvalitu prací, na nutnost zlepšit a rozšířit výchovu mladé generace v aplikované geologii na vysokých školách. Vyzvali k užší spolupráci s ostatními profesními asociacemi a s Ministerstvem životního prostředí ČR, a k dalšímu úsilí všech členů odborné geologické obce o zvýšení profesní úrovně v geologických oborech, s konečným cílem vytvoření geologické komory.

Styčné body z hlediska spolupráce se stavaři, vodohospodáři a architekty


Činnosti našich aplikovaných oborů se nevznáší ve vzduchoprázdnu, ale jsou obvykle součástí širších prací. Inženýrskogeologické činnosti jsou většinou velmi úzce napojeny na stavební činnosti v rámci průzkumů základových poměrů, řešení stabilitních problémů nebo dopadů staveb na své okolí,“ podotýká Josef Vojtěch Datel a snaží se pojmenovat i problémy, jež spolupráci provázejí.

Spolupráce se stavaři je pro rozvoj inženýrské geologie naprosto zásadní, nelze ale zastírat, že ve vzájemných vztazích existují problémy, které čekají na řešení. Upozorňuje na ně i přijatá deklarace. Budoucnost hydrogeologie leží především v úzké spolupráci s vodohospodáři; vodárenské zdroje tvoří z poloviny zdroje podzemních vod. Optimalizace jejich využívání a ochrany, výstavba jímacích objektů, řešení kvality surové vody a řada dalších úkolů předurčuje hydrogeology ke spolupráci s vodárenskými společnostmi, které zatím jen postupně objevují výhodnost a užitečnost úzké spolupráce s hydrogeology. Jak hydrogeologie, tak především inženýrská geologie má přesahy do oblasti územního plánování, kde je nabídka obou oborů také ještě plně nevyužita,“ dodává Josef Vojtěch Datel a odkazuje znova na text Deklarace a na další konference a semináře, které Česká asociace hydrogeologů pořádá.

Více informací o konferenciDeklaraci účastníků XVI. hydrogeologického a IV. inženýrskogeologického kongresu v moderním prostředí kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Foto: Česká asociace hydrogeologů

 
 
Reklama