Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Novinky ve zdravotní technice 2022

Seminář je věnován legislativě hospodaření s dešťovou vodou a šedými vodami, hygieně vody, novinkám v projektování ZTI a individuálním zásobování vodou, o nějž je větší zájem s ohledem na cenu vody a požadavkem na soběstačnost.

Pozvání

Tradiční odborný seminář, který pořádá STP od r. 2002, je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů a kanalizací včetně návaznosti na hospodaření s dešťovou vodou, šedou vodou, DČOV, odvodnění střech a návrh a provoz zdrojů vody pro jednotlivé objekty.

Vzhledem k legislativě hospodaření s dešťovou vodou a využitím šedých vod a většímu důrazu na hygienu vody vznikají nové postupy v projektování ZTI a je třeba si připomenout požadavky na projektování i armatury. Významnou roli hraje zájem investorů o soběstačnost, a to i v oblasti zásobování vodou. Kromě srážkové a recyklované vody je třeba připomenout zásady a moderní technologie pro studny a vrty. Komentář novinek je již tradiční náplní tohoto jarního semináře a nejinak tomu bude i v letošním roce. Seminář jsme naplánovali tak, abychom měli dostatek času na novinky i dotazy.

Seminář je určen pro všechny, kdo se podílí na procesu rozhodování, na navrhování a provozu vnitřních vodovodů.

Těším se na viděnou.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborná garantka semináře

Poděkování partnerům semináře:


Program semináře

08.30 Prezence účastníků
09.00 Zahájení semináře – Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Přehled aktuální legislativy v oboru vnitřních vodovodů a kanalizací, důležité změny norem
– Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně
09.30 Nové požadavky na měření spotřeby vody a rozúčtování. Dálkové odečty a portál pro data, požadavky na instalace
– Ing. David Samek, Petr Toman, ista ČR
09.50 Materiály a řešení pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů. Srovnání materiálů z hlediska hygieny a ceny na konkrétních příkladech. Řešení pro RD a BD
– Ing. Tomáš Uchytil / Ing. Miroslav Bezděk, Viega
10.20 Přestávka
10.40 Umyvadlové a sprchové armatury, novinky, úspory a hygiena vody
– Ing. Aleš Řezáč, SCHELL
11.00 Poslední novinky ve výrobním programu HL 2021/2022
– Ing. Jaroslav Maňas, HL Hutterer & Lechner
11.20 Novinky v sortimentu Wilo. Sortiment pro čerpání pitné, srážkové, recyklované i odpadní vody, čerpadla pro cirkulaci, úspory
– Ing. Petr Bradáč, Ing. Vladimír Bandouch, Martin Fábian, MSc., Wilo
11.40 Legislativní rámec a nejčastější dotazy k hospodaření se srážkovou a šedou vodou
– Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně
12.00 Armatury Resideo Braukmann pro rozvody a ochranu pitné vody
– Ing. Milan Vítovský, Mgr. Jacek Wawrzyn
12.30 Přestávka
12.50 Řešení podtlakového odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou
– Ing. Tomáš Záboj a Jan Paulus, Aliaxis (Nicoll)
13.10 Reakce na ceny vody a soběstačnost. Návrh čerpadel pro studny, vrty a technologie
– Ing. Petr Vacek
13.40 Nové trendy v čerpání vody do domů
– Martin Křapa, Pumpa a. s.
14.00 Expanzní nádoby na pitnou vodu, návrhy a použití
– Ing. Martin Fořt, Reflex
14.20 Diskuse
14.40 Předpokládaný závěr semináře

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Organizační informace

Datum a místo konání semináře

12. 4. 2022 – Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1
13. 4. 2022 – Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6

Účastnický poplatek

Pro členy STP 300 Kč, pro ostatní 600 Kč.

Celkové vložné od účastníků semináře bude poskytnuto UNICEF na tablety na čištění vody pro Ukrajinu.

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět a jejich studenti mají vstup zdarma.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře a občerstvení v průběhu semináře.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 5. 4. 2022.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, případné materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit.

Děkujeme za pochopení.

Nabídka členství

Společnost pro techniku prostředí poskytuje svým členům:

  • Odborný recenzovaný časopis „Vytápění, větrání, instalace“ – 5× ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
  • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
  • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
  • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.

Roční členský příspěvek … 600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce … 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

Mediální parneři 
 
Reklama