Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

11. března je Světový instalatérský den

Tento den má veřejnosti připomínat zásadní roli instalatérství při ochraně veřejného zdraví a zajišťování každodenního komfortu. Upozorňuje, že přístup k pitné vodě a kvalitní hygieně není samozřejmost.

Světový instalatérský den byl vytvořen v říjnu 2009 Světovou instalatérskou radou. První světový instalatérský den se konal 11. března 2010. Světová instalatérská rada doufala, že se na Světový instalatérský den společnost zamyslí nad zásadní rolí instalatérství při ochraně veřejného zdraví a zlepšování vybavení.
Mezinárodní instalatérské společenství zastoupené Radou podporuje vazby mezi kvalitními instalatérskými pracemi, zdravím, udržitelností životního prostředí a stále více i ekonomickou prosperitou.

11. březen byl v předchozích letech ve znamení oslav, soutěží, seminářů a aktivit po celém světě. Smyslem je zlepšení kvality a přístupu k čerstvé vodě a bezpečné hygieně, podpora souvislosti mezi dobrou sanitární instalací, zdravím lidí a životním prostředím.

V ČR nejsme zvyklí tento svátek nijak zvlášť slavit, ale měli bychom

Termínově blízko předchází Světovému dni vody, který byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Na oslavy v tento den jsme si již zvykli, v ČR se k nim připojují zejména vodárenské společnosti. Tradiční jsou dny otevřených dveří v laboratořích a na vodních dílech. Když se tématem dne vody v r. 2018 stalo téma „Nature for Water“, přibylo i téma přírodních procesů ke znovuvyvážení vodního koloběhu a zlepšení podmínek pro lidské zdraví a živobytí. To se týká např. řešení povodní, sucha, znečištění vod a ochrany ekosystémů. Bylo možné navštívit i realizace nových mokřadů, aplikace zelených střech při nové výstavbě, rozvíjení tzv. zelené infrastruktury, zjistit, jak probíhá výsadba nových lesů a opětovné napojování řek k údolním nivám.

Hodně se nyní mluví o zdrojích vody, péče o ně a jejich kondici. Ale pak je druhý krok, přivést vodu do budov a do místa spotřeby. A zde je nutné použít správné materiály a správné technologie tak, abychom zachovali hygienu vody, vodu po cestě nepoztráceli a bezpečně ji zase odvedli, případně zrecyklovali. A tak jsem se dostali k instalatérskému řemeslu, jednomu z pilířů činnosti našeho cechu.

K historii řemesla jsme se na TZB-info vraceli v článku Topenářské a instalatérské řemeslo v historických publikacích

Jako důležitou formu podpory řemeslu vidíme v CTI ČR i práci se studenty a žáky, kteří se o obor zajímají, vybrali si ho a my chceme podpořit jejich snahu v tom být dobrý a u řemesla zůstat. Každoročně pořádáme soutěž Učeň instalatér a Vědomostní olympiádu. Vyhodnocení krajských kol i celostátního klání je vždy slavností, kterou si vynaložená snaha mladých učňů i pedagogů určitě zaslouží.


Vědomostní olympiáda 2019 CTI ČR – slavnostní předání cen, za 1.–10. místo si převzali žáci věcné ceny od generálních partnerů spol. Kermi, s.r.o., Korado a.s., TZB-info, REMS GmbH & Co KG a ARDON SAFETY s.r.o., která věnovala praktické kombinované pracovní ochranné rukavice THUNDER MAGNETIC

CTI ČR pro podporu řemeslníků v praxi

Instalatérům v praxi cech nabízí pomoc daňovou, právní, informace k podnikání i odborné vzdělávání. V současné složité době navíc pomoc se zajištěním ochranných pomůcek, informace k testování a k zakázkám v době vládních opatření. V den svátku řemesla přejeme všem instalatérům v praxi i těm budoucím hodně zdraví, pevné nervy a důvěru ve své ruce, protože fungující vodovod a kanalizace je jednou z věcí, bez kterých si již běžný život neumíme představit.

Výuka řemesla aktuálně

O aktuální situaci ve výuce řemesla jsme v únoru 2021 hovořili s  Bc. Vilémem Kodíčkem, který je zástupcem pro odborný výcvik stavebních oborů ve Střední odborné škole Jarov v Praze:

Rozhovor s Bc. Vilémem Kodíčkem, který je zástupcem pro odborný výcvik stavebních oborů ve Střední odborné škole Jarov

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...