Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ochrana našeho nejcennějšího přírodního zdroje – vody

Wilo novinky z veletrhu IFAT 2018

Změna klimatu je jednou z největších výzev, která nás čeká v nejbližší době. Zvyšující se emise CO2 způsobují rostoucí teploty, což znamená, že můžeme očekávat rostoucí počet dní extrémního počasí a prodloužená období sucha.

To ovlivňuje kvalitu vody stejně jako znečišťující látky z průmyslu, zemědělství a domácností. Usilujeme o to, abychom mohli nabízet inovativní a energeticky účinná řešení, která by mohla zpomalit vývoj tohoto trendu. Naše výrobky mohou čistírnám odpadních vod pomoci v jejich zásadním úkolu, kterým je šetrné čištění naší přírody. To nám umožňuje významně přispět k ochraně našeho klimatu a životního prostředí pro lepší budoucnost.

Čistá voda pro potok Taubenbach

Střešní okapy, myčky nádobí a sprchy přispívají až 2,800 m3 odpadní vody každodenně nashromážděné v čistírně odpadních vod v rakouském městě Neumarkt im Tauchental. Zařízení provádí biologické čištění odpadních vod pro všechny napojené obce 24 hodin denně, 365 dní v roce již od roku 1993 a zajišťuje, aby voda vypouštěná do místního potoka Tauchenbach byla co nejblíže kvalitě pitné vody. Tento proces doplňuje přirozený cyklus a chrání přírodní prostředí v Tauchentalu.

Aby se čistírna odpadních vod stala ještě ekologičtější a energeticky efektivnější, sdružení městských odpadních vod v Tauchentalu se spojilo s naší firmou, abychom rozšířili a zmodernizovali toto zařízení vybavením běžících kalových nádrží ponornými míchadly Wilo-EMU TR 221-1 a Wilo-EMU TR 50-2 oba byly obzvláštně efektivní při dosahování maximální účinnosti čistění odpadních vod a odolnosti při tomto procesu v trvalém provozu. Výrazně vylepšená efektivita těchto zařízení umožnila čistírně vod Neumarkt snížit svou budoucí energetickou spotřebu zhruba o 60 procent. Inovativní a ideálně velká ponorná míchadla zajišťují vysokou kvalitu vody vypouštěné zpět do potoka Tauchenbachu.

Řada ponorných kalových čerpadel jako Wilo-EMU FA 08.52W nebo Wilo-EMU FA 25.32 D mají keramickou vrstvu na vnitřních plochách hydrauliky, která zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje bezpečnost procesu a nepřetržitý transport odpadních vod.

Toto je příspěvek Wila k ochraně a vitalizaci přírodního prostředí v okolí Tauchentalu.

Recyklace odpadní vody na čisté říční vody
Aplikace našich řešení ve Švýcarsku perfektně dokládá, jak ve skutečnosti může takový efektivní, odpovědný a odolný systém vodního hospodářství vypadat. V rozsáhlém a dlouhodobém projektu byla v úzké spolupráci s místními úřady vyvíjena zcela nová koncepce na odvod vody přes cca. 17 hektarů silnice podél dálnice A1 v oblasti Curychu. Společně s místními orgány jsme byly odhodlaní najít ideální řešení. Nainstalovali jsme celkem sedm čerpadel, které vypouštějí odpadní vodu z dálnice. Odčerpaná voda je mechanicky testována a vypouštěna do umělého jezera (Grütwisen), kde se může prosakovat do země a projít přírodním procesem filtrace. Odtud je později přečerpána do nedaleké řeky. Tento proces vrací až 2.600 litrů odpadní vody za sekundu zpět do přirozeného cyklu.

Čerpadla Wilo pro životní prostředí

Od roku 2007 počet lidí, kteří žijí ve městech přesáhl venkovskou populaci. Podle Populačního Fondu Organizace Spojených Národů, poměr mezi lidmi žijícími na venkově a ve městě se bude nadále zvětšovat a s ním i trend urbanizace. Dodávka čisté vody do domácností, průmyslu a zemědělství je v těchto stále rostoucích městech velkou výzvou. Díky našim efektivním produktům pro zásobování vodou a čištění odpadních vod pomáháme těmto městským centrům při zachování jejich vodních zdrojů a současně snižujeme jejich náklady.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV. Čerpadla na ...