Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář "Zákon o vodovodech a kanalizacích"

30.5. Olomouc: Dodávky vody a odvádění odpadních vod. Provozní a odběratelské vztahy. Tvorba cen za vodu. Pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, samosprávy, projektanty

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH
odborný seminář

Datum a místo konání:
30. 5. 2023 - úterý - od 9 do 14 h
BEA campus, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. - advokát specializující se na vodní právo

Školení je určené pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, samosprávy, projektanty a dalším zájemce.

Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i případně chystaných změnách v oblasti vodovodů a kanalizací.

 

Základní východiska právní úpravy vodovodů a kanalizací
(základní zásady právní úpravy vodovodů a kanalizací a její souvislosti, právní úprava služeb dodávky vody a odvádění odpadních vod, oprávnění k provozování, judikatura)

Vymezení základních vztahů v oboru vodovodů a kanalizací
(osoby vlastníka, provozovatele a odběratele, jejich vztahy provozní, provozně související a odběratelské, související práva a povinnosti, cenotvorba cen za vodu - vodné a stočné, ceny za pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou, judikatura)

Výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací a krizové situace
(výkon státní správy a dozoru na úseku vodovodů a kanalizací, přestupky v oblasti vodovodů a kanalizací, krizové situace zásobování vodou, omezení v případě sucha či jiných veřejných zájmů a veřejná služba)

 

Pořadatel:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Tel.: 234 221 123 - 124

E-mail: studio@studioaxis.cz

http://www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

 

Více informací


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama